امروز برابر است با :25 خرداد 1403

اتصال پذیری اسکادا و نرم افزارهای مدیریت شبکه برق

Title: اتصال پذیری اسکادا و نرم افزارهای مدیریت شبکه برق
Authors: Mahdi Kavousian مهدی کاوسیان Farhad Ghafarzadeh Sefidi فرهاد غفارزاده سفیدی
Organization: پژوهشگاه نیرو Niroo Research institue
Keywords: مدیریت شبکه برق اتصال پذیری Power Network Management نرم افزارها تبادل اطلاعات Software Integration SCADA DMS EMS GIS

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Dispatching and Telecommunication

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید