امروز برابر است با :29 اردیبهشت 1403

آنتنهاي ميکرواستريپ نصب شده بر روي بدنه هاي استوانه اي

نگاهي جامع بر آنتنهاي ميکرواستريپ نصب شده بر روي بدنه هاي استوانه اي
از مجموعه مقالات برگزیده در هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران – کرمان – شهریور 1384

Papers of 8th Iranian Student Conference on Electrical Engineering – 2005 – Kerman
محقق: محمد جهانبخت

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید