امروز برابر است با :27 خرداد 1403

آنالیز موجبرهای دی الكتریك مخروطی به صورت full vectorial سه بعدی و مقایسه انواع آنها از لحاظ تلفات

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: حمید كیوانی-رحیم غیور-حبیب ا… عبیری

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید