آنالیز مدار مجتمع اپتوالكترونیكی لیزر نیمه هادی كوك پذیر سه قسمتی DBR با روش تزویج مد


از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: محمد حسن یاوری – وحید احمدی – عباس ظریفكار


دیدگاهتان را بنویسید