امروز برابر است با :7 خرداد 1403

آنالیز آنتن دو قطبی عمودی واقع شده در درون زمین واقعی با استفاده از تئوری تصویر

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: بیژن عباسی آرند- محمد حكاك

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید