آشکار سازی چهره با شبکه های عصبی در تصاویر رنگی


آشکار سازی چهره با شبکه های عصبی در تصاویر رنگی
از مجموعه مقالات برگزیده شده در نهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران-دانشگاه تهران – شهریور 1385

Papers of 9th Iranian Student Conference on Electrical Engineering – 2006 – Tehran


دیدگاهتان را بنویسید