امروز برابر است با :31 خرداد 1403

آشکارسازي اجسام متحرک و رديابي در دنباله هاي تصوير رنگي

آشکارسازي اجسام متحرک و رديابي در دنباله هاي تصوير رنگي
از مجموعه مقالات برگزیده در هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران – کرمان – شهریور 1384

Papers of 8th Iranian Student Conference on Electrical Engineering – 2005 – Kerman
محقق: مهدي جلالي

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید