امروز برابر است با :24 خرداد 1403

آشنایی با ترانسفورماتور

(52 صفحه)
تعاريف و اصول كار ترانسفورماتور:
ترانسفورماتور وسيله اي است كه انرژي الكتريكي را در يك سيستم جريان متناوب از يك مدار به مدار ديگر انتقال مي دهد و مي تواند ولتاژ زياد و بلعكس تبديل نمايد . ترانسفورماتور امروز يكي از وسايل لازم و حياتي در سيستم هاي الكتريكي و همچنين سيستم هاي تبديل انرژي مي باشد و از دو بخش اصلي زير تشكيل مي گردد :

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید