امروز برابر است با :28 تیر 1403

آشنايي با نقشه طراحي يك نانو سنسور

آشنايي با نقشه طراحي يك نانو سنسور
از مجموعه مقالات پوستري برگزیده شده در هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران – کرمان – شهریور 1384

Papers of 8th Iranian Student Conference on Electrical Engineering – 2005 – Kerman
محقق: حامد عقيلي

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید