امروز برابر است با :1 خرداد 1403

آشكار سازي مانع با استفاده از شار نوري

آشكار سازي مانع با استفاده از شار نوري
از مجموعه مقالات برگزیده در هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران – کرمان – شهریور 1384

Papers of 8th Iranian Student Conference on Electrical Engineering – 2005 – Kerman
محقق: ويدا جهان پناه

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید