امروز برابر است با :1 تیر 1403

آسیب شناسی رفتار کارکنان شركت برق منطقه ای باختر

Title: آسیب شناسی رفتار کارکنان شركت برق منطقه ای باختر
Authors: Hassan Lajevardi حسن لاجوردی Bakhshali Saberi بخشعلی صابری Ghassem Torabi قاسم ترابی
Organization: شرکت متن- مرکز توسعه فن آوری نیرو Matn Company-Niroo Technology Development Center
Keywords: آسیب شناسی رفتار کارکنان شرکت برق منطقه ای باختر

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Socio-Economic Studies

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید