امروز برابر است با :11 مهر 1402

آسانسور دوبل هوشمند

آسانسور دوبل هوشمند
از مجموعه مقالات پوستري برگزیده شده در هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران – کرمان – شهریور 1384

Papers of 8th Iranian Student Conference on Electrical Engineering – 2005 – Kerman
محقق: سعيد خسروآبادي

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید