امروز برابر است با :28 خرداد 1403

آزمایش عایقی پست گازی 400 کیلوولت در محل نصب

Title: آزمایش عایقی پست گازی 400 کیلوولت در محل نصب
Authors: Hossein Mohseni حسین محسنی Amirabbas Shaygani Akmel امیرعباس شایگانی اکمل Edris Agheb ادریس عاقب Jooya Jadidian جویا جدیدیان Ehsan Hashemi احسان هاشمی Ali Ghorban Daeepoor علی قرباندائی پور Ali Reza Naeeni علیرضا نائینی Mehdi Khan Ali مهدی خانعلی
Organization: دانشگاه تهران-دانشکده برق Tehran University-Electric Engineering Department
Keywords: آزمون عایقی پست گازی ترانسفورماتورهای کاسکاد رزونانس سری و موازی

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: High Voltage Substations

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید