امروز برابر است با :2 مرداد 1403

CDMA یا سیستم دستیابی چندگانه تقسیم کدینک

 CDMA یا سیستم دستیابی چندگانه تقسیم کدینک یک واسطه هوایی دیجیتال است که هشت تا پانزده بازه زمانی ظرفیت سیستم قدیمی سلولی آنالوگ را طلب میکند.با کد منحصر به فرد CDMA بیشتراز امواج کانالهای  گسسته RF برای جداسازی ثبت کننده ها مورد استفاده قرار میگیرد.کدها بطور مشترک بین ایستگاه های موبایل و BTSها مورد استفاده قرار میگیرد وبه اسم کدهای متوالی تصادفی شناخته شده اند.از زمانیکه هر کاربر با کد منحصر به فردی جدا شده است،تمام کاربران میتوانند باند فرکانسی یکسانی  را  (پهنای باند) به اشتراک بگزارند..این مشخصه امتیازها و برتری های منحصر به فردی را برای تکنولوژی CDMA بر دیگر تکنولوژی RF در ارتباطات سلولی به همراه دارد.

امروزه دنیا توقعات بیشتری نسبت به گذشته از تکنولوژی ارتباطات بی سیم دارد.جمعیت بیشتری در دنیا در حال استفاده از سرویس های بی سیم هستند و مصرف کنندگان بیشتری از تلفن های بی سیم استفاده میکنند. امروزه تقاضا برای  سرویس دیتای نسل سوم 3G و کاربردهای آن مانند:Email بیسیم , وب ،گرفتن و فرستدن عکس های دیجیتالی و کاربردهای مکانیابی GPS  وشبکه های بی سیم افزایش یافته و مطمینا فردا نیز بیشتر خواهد شد.

در اینجاست که تکنولوژی CDMA به میدان میآید.CDMA بطور قابل توجهی ظرفیت صدا و ارتباطات دیتا را از دیگر تکنولوژی های تجاری موبایل بیشتر میکند و همچنین اجازه اتصال در هر زمان و دیگر سکو های تکنولوژی نسل سوم را میدهد.CDMA یک تکنولوژی" طیف گسترده" است که بسیاری از کاربران اجازه استفاده همزمان تخصیص فرکانس در باندها و فضاهای داده شده را دارند.همان طور که از نامش پیداست CDMA بیانگر کدهای منحصربفردی برای هر ارتباط می باشد.تا بتواند آنرا از دیگر طیفها جدا سازد.در دنیای منابع محدود طیف ها کاربران بیشتری را نسبت به تکنولوژی های متغیر برای به اشتراک گذاشتن امواج هوایی بطور همزمان قادر میسازد .

واسطه هوایی CDMA هم برای شبکه های 3G و هم برای شبکه های 2G مورد استفاده است.استانداردهای نسل دوم  CDMA با cdmaOne  نامگذاری شدند و شامل  IS-95A و  IS-95Bمی باشد.:

 

 CDMA زیرساخت سرویس نسل سوم است:

 دو استاندارد غالب IMT-2000 ،  CDMA2000 و WCDMAبر پایه CDMA هستند.

cdmaOne:خانواده تکنولوژی IS-95 CDMA

cdmaOne سیستم کامل بی سیمی بر پایه استاندارد TIA/EIA IS-95 CDMA شامل فرم اصلاح شده IS-95A  و  IS-95Bرا توصیف میکند.و ارایه دهنده سیستم بی سیم پایانه به پایانه و تمام جزییات لازم برای کنترل عملیات اجراییش میباشد. cdmaOne خانواده ای از سرویس های مرتبط شامل بی سیمهای ثابت، PCS وارتباطات سلولی میباشد.

CDMA2000: انقلاب نسل سوم را هدایت می کند.

CDMA2000 نمایانگر خانواده ITU است،بر استاندارد IMT-2000 (3G) صحه گذاشته و شامل تکنولوژی CDMA2000  1X  و CDMA2000 1xEV می باشد.آنها ظرفیت افزوده شبکه ها برای برآوردن انتظار از سرویسهای بی سیم و سرویس های دیتای سرعت بالا را تحویل میدهد . CDMA2000  1X اولین تکنولوژی نسل سوم تجاری بود که در اکتبر 2000 به بازار آمد.

 گسترش CDMA

cdma تکنولوژی بی سیمی است که با سرعت در حال گسترش میباشد و با گامهای بلندتر در  دیگر زمینه های تکنولوژی همچنان رو به توسعه است.CDMA سکویی است که سرویس های نسل دوم و سوم پیشرفته روی آن بنا شده اند. ?

bselectron.mihanblog.com
اشتراک گذاری