امروز برابر است با :24 خرداد 1403

مباني و فيزيك الكترونيك

ابر رسانا

ترانزیستور چگونه کار می کند

ترانزیستور چگونه کار می کند

ترانزیستورهای نسل جدید

نام گذاری (کد گذاری) ترانزیستورها

شکل برخی از پایه های ترانزیستورها

کاربرد ابررسانا

تاريخچه ساخت ابررساناها

ابررسانایی چیست؟

درباره ترانزیستور

ديود منتشر کننده نور (LED)

تعاريف عمومي و متداول در منابع تغذيه و بخصوص منابع تغذيه سوئيچينگ

انقلاب در عرصه اپتیک

ترانزیستور

طزز کار ترانزیستور اثر میدانی ( FET )

ترانزیستور چگونه کار می کند؟

اولین ترانزیستورها

آلوتروپ

اثر فوتو الکتریک

مفهوم دسیبل