امروز برابر است با :28 تیر 1403

bluetooth

ین روز ها واژه bluetooth که به فارسی دندان آبی ترجمه می شود دیگر واژه عجیب و غریبی نیست. حداقل کسانی که از گوشی تلفن همراه استفاده می کنند این واژه را شنیده اند. اما آیا وا قعا می دانید که این واژه چیست و چه کاری انجام می دهد؟

بلو توث در واقع یک نوع فن آوری ارتباط بی سیم از طریق امواج رادیویی ست . پیش از ابداع این فن آوری ارتباط وسایل الکترونیکی با یکدیگر یا از طریق کابل و سیم و یا به صورت بی سیم از طریق امواج مادون قرمز انجام می شد که هر کدام از این روش ها مشکلات خاص خودشان را داشتند. کابل ها و سیم ها نیاز به تخصص در اتصال ها و نیز داشتن اتصالات خاص و ویژه هر دستگاه است. که برای دستگاه های دیگر قابل استفاده نیست و بنابر این پیچیدگی ها و مشکلات خاص خود را دارد. امواج مادون قرمز نیز فقط ارتباط مستقیم نقطه به نقطه و البته تک به تک دارند. بنابر این برای استفاده از دستگاه کنترل از راه دور تلویزیون شما باید این کنترل را مستقیما به سمت تلویزیون بگیرید و به علاوه این دستگاه کنترل مثلا برای دی وی دی خوان شما قابل استفاده نیست .

به دلیل مجموعه مشکلات و پیچیدگی هایی که در سیستم های مختلف و گسترده اتصالی دستگاه هایی الکترو نیکی وجود داشت این تفکر به و جود آمد که یک فن آوری بی سیم که بتواند به صورت همگانی و با تمام دستگا ه ها مورد استفاده قرار بگیرد ایجاد شود و این تفکر پایه فن آوری بلو توث بود.

بلو توث استانداردی است که تو سط گرو هی از تو لید کنند گان دستگا ه های الکترو نیکی ابداع شد تا برای این دستگا ها قابلیت ایجاد اتصال مستقیم و بدون استفاده از کابل یا امواج مادون قرمز را فراهم کند. این استاندارد به صورت جهانی قابل استفاده است و تمام دستگا ها از جمله کامپیو تر- گوشی تلفن همراه -صفحه کلید-کامپیو تر های جیبی و سایر وسالی را می توان از طریق آن و بدون هیچگونه سیم گشی یا استفاده از کابل و یا تجهیزات اتصالی دیگر با یکدیگر ارتباط داد.

مزیت های مهم ارتباط به طریق بلو توث ارزان بودن- بی سیم بودن و البته ساده بو دن آن است. این دستگا ه ها خود به خود دستگا ها ی دیگر را پیدا می کنند و شما نیازی به انجام هیچ کار خاصی نخواهید داشت. فرکانس ارتباطی سیستم بلو تو ث معادل 2.45 گیگا هرتز است که در یک توافق بین المللی اختصاصا برای این کار کنار گذاشته شده ایس. و هیج سیستم دیگری از آن استفاده نکرده و نخواهد کرد. این فرکانس مابین فرکانس امواج تلویزیو نی و امواج ماهواره ای است و شدت این امواج به قدری کم است که با هیچ دستگاه دیگری تداخل نخواهد کرد. از دیگر مزیت های سیستم بلو توث این است که نیازی به ارتباط نقطه به نقطه مستقیم ندارد و حتی دیوار های خانه نیز مانع بر قراری ارتباط نمی شود. اما متاسفانه دامنه و برد این امواج کم است (معادل 10 متر) و بنابر این در ارتباط دورتر نمی توان از این فن آوری استفاده کرد. همچنین برای جلو گیری ار تداخل امواج بلو توث برای کنترل دستگا های مختلفی که در یک مکان قرار دارند سیستم بلو توث تغیرات جزئی بسیار کمی در فرکانس ارسالی ار سال می کند که تقریبا 1600 بار در ثانیه.!با تو جه به اینکه این تغییرات توسط دستگا های بلو توث انجام می شود احتمال اینکه در هر بازه زمانی معادل یک هزار و ششصدم ثانیه دو سیستم یک فرکانس تصادفی یکسان ایجاد کنند تقریبا صفر است و بنابر این مشکل تداخل کنترل بلو توث نیز از بین رفته است. اگر مشکل برد فن آوری بلو توث حل شود این نحوه بر قراری ارتباط به زودی در بسیاری از دستگا های الکترو نیکی از جمله تلفن ها – کامپیو تر ها شبکه های کامپیو تری .. . مورد استفاده فراوان قرار می گیرد.

bselectron.mihanblog.com
اشتراک گذاری