امروز برابر است با :28 خرداد 1403

کنترل ربات توسط ميمون از طريق سيگنال های مغز

دانشمندان دانشگاه DUKE
تونسته اند به يه ميمون ياد بدن چجوری يه بازوی روبوتيکی رو تنها با فرستادن
سيگنالهای مغزی کنترل کنه. اين دانشمندان اول به ميمون ياد دادن چجوری با
joystick
بازوی ربات رو کنترل کنه تا از روی اون
الگوی سيگنال های مغزی رو شناسايی کنن. joystick

به بازو وصل نبوده، بلکه مغز ميمون از طريق يه کامپيوتر به بازو وصل بوده. اين
کامپيوتر سيگنال های مغز ميمون رو پردازش ميکرده و از روی اين سيگنال ها دستورات
لازم برای حرکت بازو رو استخراج ميکرده. joystick
نقش واسطه داشته برای اينکه ميمون رو وادار کنه دستوراتی از مغزش
به دستهای خودش بفرسته تا سيگنال هاش ضبط
بشه.

در مرحله بعد اين joystick
حذف شده و ميمون صرفا با اراده کردن تونسته بازو رو حرکت بده. اين جور کارها به درد
معلولين حرکتی ميخوره که مغزشون سالمه اما سلولهای بافت های بدنشون قادر به فعاليت
نيست يا اون عضو بدنشون قطع شده. اونها از اين طريق ميتونن يه عضو مصنوعی رو کنترل
کنند. اين روش بخصوص برای دست مصنوعی خيلی اهميت
داره.

برای ديدن يه
فلش از نحوه کار اينجا رو کليک کنين…

برای خوندن اصل
خبر برين اينجا…

geesu.blogfa.com
اشتراک گذاری