امروز برابر است با :26 فروردین 1403

نکاتی در مورد طراحی پلان فرکانس

برای طراحی پلان فرکانس هر شبکه رادیوئی دیجیتال موارد عمده زیر می بایستی مورد تجزیه وتحلیل و تصمیم گیری واقع شوند:

 •  باند فرکانس و نوع آرایش انتخابی با توجه به ظرفیت هر کانال RF ، مدولاسیون و بهره فرکانس باید بررسی و مشخص شوند.
 •  ترکیب سیستم از نظر تعداد کانالهای RF اصلی و استاندبای در سیستم های N+1
 •  توپولوژی شبکه و تعیین مسیر اصلی و شاخه های فرعی
 •  پلان انتخابی بر اساس محاسبات تداخل RFI استوار بوده و میزان تداخل در هیچ ایستگاهی از حد مجاز آن تجاوز ننماید. در این خصوص می بایستی استفاده از آنتن های با کارایی بالا نظیرHP,UHP وSHP جهت جلوگیری از تداخلات رادیوئی بویژه در ایستگاه های چند راهه مورد توجه قرار گیرند.

 

 • فاصله کاریر کانال های رادیوئی مورد استفاده  در یک ایستگاه، حتی الامکان زیاد باشد.
 •  موضوع استفاده مجدد از فرکانس ها با توجه به ضرورت صرفه جوئی در مصرف آنها مدنظر واقع شوند.
 •  استفاده مطلوب از پلاریزاسیون های مختلف( افقی و عمودی) به عمل آید.
 •  انتخاب فرکانس کلیه فرستنده های هر ایستگاه، در یک نیمه باند و فرکانس کلیه گیرنده های همان ایستگاه در نیمه بعدی باند قرار گیرند.
 •  مقررات و توصیه های عنوان شده از طرف ITU در خصوص باند فرکانسی و آرایش مورد نظر مدنظرواقع شوند.
 • sargoleman.blogfa.com

  اشتراک گذاری