امروز برابر است با :7 خرداد 1403

سيگنالهاي Caller – ID

اين سيگنال بين زنگ اول و دوم به صورت مدولاسيون fsk يا DTMF از طرف مركز مقصد به سمت گوشي مشترك B ارسال مي شود و گوشي تلفن بعد از دريافت شمار ه آشكار كرده و به نمايش در مي آورد .

البته fsk بيشتر در تجهيزات EWSD زيمنس آلمان به كار برده شده است و در تجهيزات كره اي CARIN مدولاسيون DTMF يا (Clip) به كار برده شده است .

شبكه شهري :

عبارت از محيطي كه به واسطه آن مشتركين شبكه علاوه بر امكان برقراري ارتباط با يكديگر مي توانند جهت برقراري ارتباط با مشتركين ساير شهر و كشورها نيز دسترسي داشته باشند .

Line :

خطوط ارتباطي مشتركين هر مركز يا مركز مربوطه را line مي گويند و به اقسام زير مي باشند :

الف- خطوط مشتركين معمولي ordinary subscriber line

ب- خطوط مشتركين تلفن همگاني coin Box line

ج- خطوط مشتركين مراكز داخلي PABX / PBX / line

د- خطوط خدمات Special service line

ه- خطوط مشتركين subscriber line ISDN

ترانك : Trunk

خطوط ارتباطي بين مراكز را ترانك مي گويند و بر حسب كانال بيان مي گردد ترانك ها بر حسب نوع بكارگيري به صورت ورودي به مركز (IC) ، خروجي از مركز (OG) و يا دو طرفه (BW) تعريف مي شوند .

شبكه هاي مخابراتي از نقطه نظر مراتب دسترسي به سه سطح تقسيم مي شوند .

1. شبكه هاي بين المللي :

شبكه اي كه امكان برقراري ارتباطات بين مشتركين كشورهاي مختلف را مهيا مي سازد و مراكز موجود در اين شبكه به ISC معروفند .

2. شبكه هاي بين شهري در شبكه اي كه امكان برقراري ارتباط بين مشتركين شهرهاي مختلف را مهيا مي كند و داراي سه نوع مختلف PC , SC , TX مي باشد .

3. شبكه هاي شهري : شبكه اي با امكان برقراري ارتباطات بين يك شهر مي باشند ، مراكز اين شبكه به قرار زير است :

A – مراكز شهري يا محلي : شبكه اي كه Lx نام دارد و داراي مشترك مي باشد .

B – مركز ترانزيت : مركزي به نام TX معروفند و فاقد مشترك هستند و در شبكه هاي پر ظرفيت كاربرد دارد .

C – مراكز شهري ترانزيت : مركزي است كه به نام LTX معروفندوضمن داشتن مشترک نظیر مراکز LX ترانزیت TX را نیز دارند و به منظور اقتصادی با صرفه هستند.

bselectron.mihanblog.com

اشتراک گذاری