امروز برابر است با :7 خرداد 1403

روتور قفسه سنجابی (Squirrel Cage Rotor)

روتور قفسه سنجابی (Squirrel Cage Rotor)

از يك عده ميله مسی يا آلومينيومی كه در شيارهای محيطی استوانه آهنی‌ كار گذاشته است.كه بر دو نوع است كه نوع اول از ميله های‌ گرد تشكيل شده است و در نوع دوم از ميله های مستطيلی و يا به شكل دو دايره كه به هم متصل و يا جدا از هم هستند تشكيل ميشود .

روتور های قفسه ای يك طبقه ، گشتاور خوبی در شروع به كار ندارند .

روتور های قفسه ای دو طبقه ،  گشتاور خوبی در شروع به كار دارند .

آيا می دانيد چرا شيارها در روی روتور مورب می باشد ؟  با مورب كردن شيارها ، لرزش و صداهای‌ موتور جلوگيری می كند. همچنين از تمايل روتور به ايستادن و قفل شدن در موقع راه اندازی جلوگيری می كند .

        مزايای موتور آسنكرون با روتور قفسه ای :

1-   راه اندازی موتور آسنكرون با روتور قفسه ای بر خلاف موتور سنكرون خيلی ساده ميباشد يعنی نه به موتور فرعی و نه به جريان دائم كه در موتورهای سنكرون مورد احتياج بود ، احتياج دارد.

2-      ساختمان اين موتور ساده است .

3-      امكان افزايش بار در آنها زياد است .

4-      سرعت آن در بارهای مختلف تقريباً ثابت است .

5-      ضريب قدرت بهتری نسبت به موتور آسنكرون با روتور سيم پيچی‌ شده دارد .

معايب موتور آسنكرون با روتور قفسه ای :

1-      در موقع شروع به كار جريان زيادی‌ از شبكه ميگيرد .

2-      گشتاور شروع به كار آن كم می‌باشد .

3-      در موقعيكه بار آن به حد كافی نيست ضريب قدرتش كم است .

4-      در مقابل تغيير فشار الكتريكی حساسيت دارد .

5-      تنظيم تعداد دور آنها مشكل می باشد .

موارد استفاده و كاربرد موتورهای آسنكرون :

1-   موتور آسنكرون با روتور سنجابی كه روتور آن دارای يك قفسه هادی است :  برای قدرتهای كم و غالباً به صورت تك فاز ساخته می شوند . موارد كاربرد آن موتورهای كولر و لباسشوئی و و يخچال و غيره می باشد .

2-   موتور آسنكرون با روتور سنجابی كه روتور آن دارای دو قفسه هادی است :  دارای‌ گشتاور شروع به كار خوب و جريان راه اندازی آنها نيز نسبتاً كم است بنابراين ميتوان از اين موتور در جاهايی كه قدرت زياد احتياج است استفاده شود .

برای دیدن یک نمونه تصویر روتور قفسه سنجابی   

bselectron.mihanblog.com
اشتراک گذاری