چند واژه از مخابرات

0
4514

بد نیست معنی این کلمات رو بدونید:


 LAN – FWA – WLAN – DWDM – LMDS – WLL – AMPS – NMT – TACS – UMTS – PCS – PCN – DECT – OECD

·          LAN: Local Area Network


 


·          FWA: Fixed Wireless Access


 


·          WLAN: Wireless LAN


 


·          DWDM: Dense Wavelength Division Multiplexing


 


·          LMDS: Local Mulipoint Distribution System


 


·          WLL: Wireless Local Loop


 


·          AMPS: Advanced Mobile Phone System


 


·          NMT: Nordic Mobile Telephone


 


·          TACS: Total Access Communication Systems


 


·          UMTS: Universal Mobile Telecommunication System


 


·          PCS: Private Communication Service


 


·          PCN: Private Communication Network


 


·          DECT: Digital European Cordless Telecommunications


 


·          OECD: Organization for Economic Co-operation and Development

دیدگاه خود را بیان کنید

لطفا پیام خود را وارد نمایید
لطفا نام خود را در این قسمت وارد نمایید

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.