ADSL

0
4512

ADSL کابل تلفن موجودرا برای دستگاه های تلفن استاندارد (مانند تلفن یا فاکس) ،قابل استفاده می کند و مانند یک اتصال پرسرعت داده به ISPعمل می نماید.


این کار با تبدیل دادهاز کامپیوتر کاربر و یا شبکه محلی LAN به سیگنالهای صوتی با فرکانس بالا انجام می گردد، که این سیگنالهای با فرکانس بالا می توانند در طول کابل تلفن کاربر ،در همان بازه زمانی که سیگنالها از تلفن یا فاکس عبور می کند، منتقل شوند.


فیلتر از پارازیت حاصل از فرکانس بالا که از انتقال بوسیله تلفن یا فاکس ایجاد می شود جلوگیری کرده و سیگنال دیجیتال با فرکانس بالا که بوسیله دستگاه تلفن کشف می شود را متوقف می کند.


ADSL تکنولوژی جدیدی است که توسط Bellcore Labs of Morristown در New Jerseyگسترش یافت.ADSL مخففAsymmetric Digital Subscriber Line (خطوط مشترک دیجیتالی نا متقارن) می باشد. ADSL دومین تکنولوژی بزرگ در ارتباطات با پهنای باند بالا خواهد شد.ADSL توانایی عبور ۷MB داده را از میان سیمهای تلفن مسی ، که در حال حاضر در اکثر منازل نصب شده است و در دسترس می باشد را دارا می باشد.


 به طور کلی ، ADSL تکنولوژی انتقال با سرعت بالا است. ADSLدر واقع نوعی از DSL ها می باشد که ارتباط آن نامتقارن می باشد;یعنی سرعت ارسال داده در ثانیه کمتر از دریافت آن است. به هرحال ، خروجی (مسیر کندتر)، هنوز به طور قابل توجهی سریع تر از اتصال با مودم آنالوگ عمل میکند. ADSL پهنای باند خطوط مسی را به کانال ها یی تقسیم می کند و آخرین کانال را جهت ارسال صدا و فاکس معمولی تخصیص می دهد و بقیه را برای انتقال دو طرفه اطلاعات استفاده می کند.

در این روش، ADSLمی تواند انتقال داده ، تصویر و فاکس را با سرعت بالا هم زمان فراهم کند ، که تمام اینها بدون قطع اتصال سرویس تلفن همیشگی (عادی) روی همان خط انجام می شود. یک محدوده فرکانس اختصاص داده شده برای POTS (سرویس مخابرات معمولی) وجود دارد، بنابراین همچنان می توانید تماس تلفنی خود را در خلال انتقال داده با سرعت بالا داشته باشید .  

مزایا :  

مزایای بسیاری در استفاده از ADSLاست.ADSL سرعت انتقال داده جاری را بالا می برد. در حال حاضر ، ADSLقادر به تحویل با سرعت downstream تا حد ۲MB و سرعت upstreamتا حد ۲۵۶K است.که البته توانایی افزایش این سرعت ها را نیز دارد. در آینده می توان سرعتdownstreamرا تا حد ۳۲MB و سرعت upstream را تا حد ۲MB افزایش داد.

 بدون نیاز به برقراری ارتباطADSL , Dialupپهنای باند زیادی برای خط تلفن موجود درست می کند و با نصب مودم ADSL ارتباط همیشه برقرار است که این امر نیاز به شماره گیری برای برقراری ارتباط به اینترنت یا شبکه محلی(LAN) را رفع می کند.

حداکثر استفاده از منابع عادی سرویس های تلفن در حدود ۱%ظرفیت واقعی خطوط تلفن می باشد.ADSL , نودونه درصد (۹۹٪) قسمت هدررفته را برای انتقال داده با سرعت بالا مورد استفاده قرار می دهد.این کار با مستقر کردن کانال های فرکانس متفاوت برای کاربرد های مختلف به انجام می رسد، بنابراین هنگامیکه بقیه سیم برای انتقال اطلاعات با فرکانس بالا استفاده می شود هنوز ارتباط صدا با آخرین حد طیف فرکانسی برقرار است.

قابلیت چندوظیفگی هم در آن به این دلیل که کانال های فرکانسی مختلفی روی یک سیم استفاده می شود،باعث شده که ADSLقادر به استفاده هم زمان از صدا و داده باشد .بطوریکه میتوان از تلفن و فاکس استفاده کردوهم زمان به شبکه NETو یا شبکه محلیLANدسترسی داشت و تمام اینها روی همان خط تلفن می باشد.

www.elecom.blogfa.com