نویسنده: سیامک قهرمانی

  • شبکه های بهم پیوسته نتیجه آزاد سازی برق

    Title: شبکه های بهم پیوسته نتیجه آزاد سازی برق Authors: Siamak Ghahremani سیامک قهرمانی Organization: شرکت متن- مرکز توسعه فن آوری نیرو Matn Company-Niroo Technology Development Center Keywords: شبكه های بهم پیوسته تجدید ساختار حامل عمومی دسترسی آزاد تبادلات برق PSC 2007 22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007 Tehran – Iran Technical […]