نویسنده: سعید افشارنیا – شاهرخ فرهنگی – حسین ایمان عینی – شانن

  • طراحی و بهینه سازی ترانسفورماتور سوئیچینگ سطح توزیع

    Title: طراحی و بهینه سازی ترانسفورماتور سوئیچینگ سطح توزیع Authors: Saeed Afsharnia سعید افشارنیا Shahrokh Farhangi شاهرخ فرهنگی Hossein Iman Eeyni حسین ایمان عینی J-L. Schanen شانن Organization: دانشگاه تهران Tehran University Keywords: ترانسفورماتور سوئیچینگ کیفیت توان اصلاح کننده ضریب توان و مبدل فرکانسی PSC 2007 22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007 […]