نویسنده: زهره بشارتی راد – اشرف السادات پسندیده – آزیتا کرمی پور

  • تدوین استراتژی توسعه تکنولوژی درحوزه انتقال انرژی الکتریکی

    Title: تدوین استراتژی توسعه تکنولوژی درحوزه انتقال انرژی الکتریکی Authors: Zohreh Besharati Rad زهره بشارتی راد Ashrafolsadat Pasandideh اشرف السادات پسندیده Azita Karamipour آزیتا کرمی پور Organization: شرکت متن- مرکز توسعه فن آوری نیرو Matn Company-Niroo Technology Development Center Keywords: استراتژی تکنولوژی انتقال PSC 2007 22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007 Tehran […]