نویسنده: رامین حقیقی خوشخو – پویا شایگان – سعید سیف محمدی

  • مدلسازی و بررسی عملکرد یک دستگاه تهویه دسیکنت مایع

    Title: مدلسازی و بررسی عملکرد یک دستگاه تهویه دسیکنت مایع Authors: Ramin Haghighi Khoshkhoo رامین حقیقی خوشخو Pooya Shayegan پویا شایگان Saeed Seif Mohammadi سعید سیف محمدی Organization: دانشگاه صنعت آب و برق -شهید عباسپور Water & Power Industrial Institute Keywords: تهویه مطبوع Air Conditioning دسیکنت مایع Liquid Desiccant رطوبت زدایی Dehumidification کلرید لیتیوم Lithium […]