نویسنده: داود جلالی – همایون برهمندپور – نیکی مسلمی – جمال بهرامی