نویسنده: حمیده قدیری – علی عارفی – اکبر یاورطلب – جواد علمایی

  • مدل جامع محاسبه ارزش تلفات درشبکه های توزیع

    Title: مدل جامع محاسبه ارزش تلفات درشبکه های توزیع Authors: Hamideh Ghadiri حمیده قدیری Ali Arefi علی عارفی Akbar Yavar Talab اکبر یاورطلب Javad Olamaee جواد علمایی Mohammad Hossein Amrollahi محمدحسین امراللهی Organization: شرکت توانیر Tavanir Organizatin Keywords: ارزش تلفات توان و انرژی دیماند ویژگیهای هزینه برق ضرایب تناظر ضرایب تعدیل PSC 2007 22nd International […]