نویسنده: بهنام علم دوست-هادی بیرامی-میترا خیابانی-شیرین شفایی …

  • ساخت مقره سوزنی بتن پلیمری ومطالعه خواص الکتریکی ومکانیکی آن

    Title: ساخت مقره سوزنی بتن پلیمری ومطالعه خواص الکتریکی ومکانیکی آن Authors: Behnam Alamdoust بهنام علم دوست Hadi Beirami هادی بیرامی Mitra Khiabani Moghaddam میترا خیابانی مقدم Shirin Shafaee شیرین شفایی Sayna Reza nejhad ساینا رضانژاد Mona Taheri مونا طاهری Organization: پژوهشگاه نیرو Niroo Research institue Keywords: مقره Polymer Concrete بتن پلیمری Vinyl Ester رزین […]