نویسنده: ايرج رحيمي،حسين عسکريان،کاظم مظلومي،ياسر گريواني

  • ارزيابي عملکرد، قابليت اطمينان و ريسک در طرح حفاظتي سيستم

    از مجموعه مقالات برگزیده اولین کنفرانس تخصصی حفاظت و کنترل سیستمهای قدرت ایران ، آذرماه 1385 ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر The First Power Systems Protection & Control Conference (PSPC) – Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran. – Dec 20, 21th, 2006 نویسندگان: ايرج رحيمي پردنجاني، حسين عسکريان ابيانه، کاظم مظلومي، ياسر گريواني دانشگاه صنعتي اميرکبير