نویسنده: احمد دارابی – حسن منصف – حمید لسانی – محمد صادقی راد

  • مدلسازی ژنراتورسنکرون آهنربای دایم شار محوری سرعت بالا

    Title: مدلسازی ژنراتورسنکرون آهنربای دایم شار محوری سرعت بالا Authors: Ahmad Darabi احمد دارابی Hassan Monsef حسن منصف Hamid Lesani حمید لسانی Mohammad Sadeghirad محمد صادقی راد Organization: دانشگاه تهران Tehran University Keywords: ژنراتور سرعت بالا ماشین شار محوری مدل سازی ژنراتور سنکرون آهنربای دائم PSC 2007 22nd International Power System Conference – 19-21 November, […]