امروز برابر است با :29 تیر 1403

مهندسي پزشكي

شناتسایی بر – خط دینامیك عضله- مفصل زانوی فرد فلج در شرایط غیر ایزومتریك در تحریك های طولانی مدت

كنترل تطبیقی حركت مفصل زانوی فرد فلج در تحریك الكتریكی عملكردی با استفاده از شبكه های عصبی پرسپترون

بكار گیری روش شناسایی سیستم بصورت آنالیز هم شكلی برای تشخیص و دسته بندی سیگنال ECG

آنالیز سیگنال ECG با استفاده از آماره های مرتبه بالا

تخمین اتوماتیك پارامترهای كلاسهای بافتی تصاویر MR

طبقه بندی سیگنالهای نوسازی مفصل زانو با استفاده از شبكه عصبی پس انتشار خطا

تشخیص خودكار نارسایی های صوتی از طریق پردازش صدا

مقایسه اثر لیزرهای ND:YAG و رنگ بر ضایعات عروقی پوست با استفاده از شبیه سازی

مدل سازی و شناسایی پارامترهای زردی نوزاد در فضای حالت

پیشنهاد یك مدل دینامیكی برای سلول عضله بطنی بر اساس داده های تجربی و مدل FHN2

بررسي راهكارهاي مختلف در پردازش صحبت

صنعتي کردن سيستم اندازه گيري اکسيژن خون

شناسايي زنجيره هاي دي ان آ با استفاده از فيلتر هاي تطبيق همسان متغير با زمان

ارايه نرم افزاري جهت تخمين ميزان باياس و بخشبندي داده هاي ام آر آي

پردازشگر خاص براي تحريك اعصاب محيطي

كاربرد شبكه هاي عصبي در پزشكي

كنترل فشار خون بيمار حين عمل جراحی با الگوريتم وراثتی

عملکرد شنوایی انسان در ماسک اطلاعات نامربوط سیگنال صوت

کاربرد ترکیب طبقه بندها درطبقه بندی مسائل پیچیده

مانیتورینگ طولانی مدت انقباضات شکمی مادران باردار