InfraRed – اینفرارد

0
3236

اینفرارد میان قسمتهای مرئی و میکروویو طیف الکترومغناطیسی قرار گرفته است. اینفرارد محدوده طول موجی دارد، مانند طیف مرئی که از قرمز تا بنفش گسترده است. 
 "Near infrared"  یا "زیر قرمز نزدیک" طول موجی نزدیک نور مرئی دارد و "far infrared" یا "زیر قرمز دور" که طول موجی نزدیک به طیف میکروویو دارد. اندازه طول موج بلندتر مربوط به far infrared در حدود نوک سوزن و طول موج کوتاهتر مربوط به Near infrared  در حدود یک سلول (میکروسکوپیک) است. امواج  Far infrared حرارتی هستند. به عبارت دیگر، ما هر روز تشعشعات اینفرارد را از گرما تجربه می کنیم. گرمائی که ما از نور آفتاب، آتش، رادیاتور و… حس می کنیم اینفرارد است. عصب های سطحی حساس به دما روی پوست ما می توانند تفاوت دمای داخلی و خارجی پوست را آشکار کنند.

امواج  Far infrared حرارتی هستند. به عبارت دیگر، ما هر روز تشعشعات اینفرارد را از گرما تجربه می کنیم. گرمائی که ما از نور آفتاب، آتش، رادیاتور و… حس می کنیم اینفرارد است. عصب های سطحی حساس به دما روی پوست ما می توانند تفاوت دمای داخلی و خارجی پوست را آشکار کنند.

اینفرارد حتی در فرهای غذا نیز بکار می رود. در این روش از لامپهای بخصوصی استفاده می شود که اینفرارد حرارتی از خود تشعشع می کنند.

اما near infrared به هیچ وجه گرم نیست و در حقیقت شما هیچ وقت نمی توانید آن را حس کنید. این از مواردی هستند که ریموت کنترل تلویزیون شما از آن استفاده می کند.

چگونه می توانیم توسط اینفرارد ببینیم؟
از آنجائی که منبع اصلی تشعشعات اینفرارد، گرما و تشعشعات حرارتی است، هر شئ که دما داشته باشد در محدوده اینفرارد تشعشع دارد. حتی اجسامی که ما فکر می کنیم خیلی سرد هستند، مانند قالب یخ، اینفرارد ارسال می کنند. اگر جسمی به اندازه کافی گرما نداشته باشد که نور مرئی تشعشع کند، اکثر انرژی خود را به صورت اینفرارد تشعشع می کند. همانند یک تکه زغال گرم.

انسانها در دمای نرمال خود، اینفرارد قوی و با طول موج حدود ۱۰ میکرون تشعشع می کنند.(یک میکرون عبارتی است که در نجوم  برای یک میکرومتر  یا یک میلینیوم یک متر استفاده می شود.)

مردی عینکی با یک کبریت روشن در دست

برای ساختن تصویر اینفرارد مانند شکل فوق از دوربینهای مخصوص و فیلمهائی که تفاوت دما را آشکار می کنند، استفاده می شود. این تصویری است که شما می توانید آنرا درک کنید. این تصاویر اطلاعاتی در اختیار ما قرار می دهند که از نور مرئی نمی شد به آنها دست یافت.

مترجم: Tohid_Salimi

een.blogfa.com