امروز برابر است با :30 تیر 1403

HOT LINE چيست؟

 نگرشي به تعميرات خط گرم و روند فعاليت آن در ايران

يکی از بزرگترين مشکلات شبکه های توزيع و انتقال ايجاد خاموشی در شبکه چه به صورت دستی و چه به صورت اتوماتيک می باشد. ضربه به پيکره دولت و اقتصاد ملی ، نارضايتی مشترکان صنعتی خانگی و کشاورزی از اعمال خاموشی در شبکه و آسيب تجهيزات فشار قوی در هنگام قطع و وصل مجدد از جمله پی آمدهای خاموشی است.

به جرات و با اطمينان می توان گفت تعميرات به صورت گرم (Hot Line) مناسب ترين راه جهت کاهش خاموشی های شبکه و بالا بردن اطمينان و پايداری خط است. در اين مقاله با توجه به معضلات ايجاد شده به علت خاموشی،روش بهينه کردن سيستم با بهره جستن از تکنولوژی Hot Line مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 دريافت مقاله 

(http://bselectron.mihanblog.com/Cat/files/articles/power-move-Repartition-1.pdf)

bselectron.mihanblog.com

اشتراک گذاری