امروز برابر است با :20 آذر 1402

کنفرانس: کنفرانسهای دانشجویی برق ایران

روشي براي بازيافت watermark از تصاوير

افزایش سرعت محاسبات ماتریسی با استفاده از ضرب كرونكر

الگوریتمی برای تولید نمودار ورونوی در اتوماتای سلولی دو بعدی

پیش بینی داده های هواشناسی به روش مدلسازی چند گانه

پردازش و درك صحبت براي كلمات محدود

ساخت موجبر صفحه اي و تعيين نمايه ضريب شكست آن با تحليل دو بعدي فريزهاي تداخلي

استانداردهاي انتقال صنعت برق ايران

اثر متقابل برقگیرهای اکسید روی و اضافه ولتاژهای فرورزونانسی

مثالی از باز و بسته کردن درهاي بزرگ با PLC

استفاده از موتور القايي سه فاز با منبع تكفاز توسط كنترل

ساخت اسیلوسکوپ توسط کامپیوتر

بررسي راهكارهاي مختلف در پردازش صحبت

الگوريتم طراحي و ساخت روبات تعقيب خط

مقايسه در ساختار گيرنده هاي مجتمع ميکرو پاور راديوي

كاهش اثر باياس در الگوريتم فيلترهاي وفقي با پاسخ ضربه

چگونگي همزمان كردن شبكه هاي مخابراتي

سيستم هاي طيف گسترده

مالتي پلكس فركانسي متعامد براي شبكه هاي بيسيم

بلوتوث گسترش سريع فناوري

بازيابي و دست يابي به تصوير اصلي از تصوير حاصل از پيام ب