امروز برابر است با :28 خرداد 1403

کنفرانس: پنجمين كنفرانس شبكه هاي توزيع برق (1374خراسان)

مدخلي بر قابليت اطمينان در شبكه توزيع و گامهائي جهت برآورد شاخص هاي مربوطه

روشهاي شناخت و كاهش تلفات در ترانسفورماتورهاي توزيع

مطالعه و بررسي امكان حذف تپ چنجر در ترانسفورماتورهاي توزيع

استفاده از روكش نفوذي گوگرد در تيرهاي بتني شبكه هاي توزيع براي افزايش دوام و عمر آنها

اصول انتخاب و برآورد ظرفيت ترانسفورماتورهاي توزيع

جايابي بهينه خازن در خطوط توزيع انرژي الكتريكي با در نظر گرفتن اثرات هارمونيك

كاهش هارمونيك جريان بارهاي غيرخطي با استفاده از روش تزريق هارمونيك در شبكه هاي توزيع

بررسي اثرات عدم تعادل بار و ارائه روشهاي عملي به منظور متعادل نگهداشتن بار شبكه

محاسبه تلفات در خطوط توزيع انرژي بوسيله يك روش جديد احتمالاتي

نقش اساسي انجام تعميرات با روش خط گرم در كم كردن ميزان خاموشي شبكه هاي توزيع نيرو

اثرات نامتعادلي بار در شبكه هاي توزيع

كنترل بهينه قدرت راكتيو با استفاده از كمپانزاتورهاي VAR استاتيكي

تنظيم ولتاژ و توان راكتيو در شبكه هاي توزيع با توجه به مسائل اقتصادي

نوسانات ولتاژ در شبكه هاي توزيع و شبيه سازي ديناميكي از راه اندازي موتورهاي القايي در شبكه

ديدگاه هاي مهم برنامه ريزي كوتاه مدت در سيستم هاي توزيع

پيش بيني بار در شبكه هاي برق آذربايجان با استفاده از فيلتر كالمن

طراحي جامع شبكه هاي توزيع و بررسي فني اقتصادي آن

ضرورت برنامه ريزي و مراعات ظرفيت هاي ذخيره اي عقلائي در سيستم توزيع نيرو

پيش بيني بار در شبكه هاي توزيع به روش رگرسيون بهبود يافته

طراحي بهينه شبكه هاي فشار متوسط توزيع به كمك هوش مصنوعي