امروز برابر است با :24 خرداد 1403

الكترونيك ديجيتال

اسیلاتور کریستالی

روش ساخت مدار مجتمع

ساختمان قطعات دیجیتال

معماری میکروکنترلرهای AVR

انتقال سریال و موازی

انواع حافظه ها و نحوه ی برنامه ریزی آنها

آشنايي با ميكروكنترلر AVR

راجع به ميكروكنترل ها

AGP

حافظه RAM

میکروکنترولر و ریزپردازنده

سير تكاملي ميكرو كنترلرها

آشنايي با CPU (ريزپردازنده يا ميكرو پروسسور)

ميکروپروسسور چيست؟

انواع حافظه ها و نحوه برنامه ريزي آنها

مدارهای ترتیبی

راجع به AVR و مقايسه آن با 8051

ميكروكنترلر AVR

ارتباط دهی MMC وAVR

آشنائی با LCD