امروز برابر است با :26 فروردین 1403

کنترل از راه دور مادون قرمز

مدار فرستنده يک تن را از طريق LED مادون قرمز ارسال مي نمايد.گيرنده نيز اين تن را آشکار نموده و رله را فعال ميکند.جهت تنظيم مدار کليد S1 را بروي فرستنده فشار دهيد و LED مادون قرمز را به سمت فتو ترانزيستور Q3 نگه داريد سپس آنقدر مقاومت R6 را تغيير دهيد تا صداي کليک را در رله بشنويد.شما مي توانيد برد مدار با استفاده از LED  هاي مادون قرمز قوي تر افزايش دهيد.

نقشه فرستنده

شماتيک فرستنده مادون قرمز

نقشه گيرندهشماتيک گيرنده مادون قرمز


ليست قطعات :

قطعهتعدادwww.hlachini.comتوضيحاتقطعه مشابه
R1 1 22K 1/4W مقاومت
R2 1 1مگااهم 1/4W مقاومت
R3 1 1K 1/4W مقاومت
R4, R5 2 100K 1/4W مقاومت
R6 1 50K پتانسیومتر
C1, C2 2 0.01uF 16V خازن سرامیکی
C3 1 100pF 16V خازن سرامیکی
C4 1 0.047uF 16Vخازن سرامیکی
C5 1 0.1uF 16V خازن سرامیکی
C6 1 3.3uF 16V خازن الکترولیت
C7 1 1.5uF 16V خازن الکترولیت
Q1 1 2N2222 NPN ترانزیستور سیلیکون 2N3904
Q2 1 2N2907 PNP ترانزیستور سیلیکون
Q3 1 NPN فتو ترانزیستور
D1 1 1N914 دیود سیلیکون
IC1 1 LM308 Op Amp IC
IC2 1 LM567 Tone Decoder
LED1 1 مادون قرمز LED
RELAY 1 رله 6ولت
S1 1 SPST کلید فشاری
B1 1 باطری 3 ولتی دو باطری 1.5ولتی
MISC 1 برد, سوکت, جا باطری
www.hlachini.com

اشتراک گذاری