امروز برابر است با :7 خرداد 1403

کليد حساس به نور

توسط اين مدار ميتوان با توجه به نور محيط وسيله اي را روشن و خاموش نمود . بعنوان مثال روشن نمودن چراغهاي تزئيني در آکواريوم به صورت اتوماتيک در زماني که لامپهاي اتاق خاموش ميشوند.توسط مقاومت R1 ميتوانيد مقدار حساسيت مدار را تنظيم کنيد.

نقشه

شماتيک کليد حساس به نور 


ليست قطعات :قطعهتعدادتوضيحاتقطعه مشابه
R1 1 100K پتانسیومتر
Q1 1 2N3904 NPN ترانزیستور 2N2222
Q2 1 NPN فتو ترانزیستور
RELAY 1 رله 9 ولتی


www.hlachini.com

اشتراک گذاری