کلید حساس به نور

0
3851

توسط این مدار میتوان با توجه به نور محیط وسیله ای را روشن و خاموش نمود . بعنوان مثال روشن نمودن چراغهای تزئینی در آکواریوم به صورت اتوماتیک در زمانی که لامپهای اتاق خاموش میشوند.توسط مقاومت R1 میتوانید مقدار حساسیت مدار را تنظیم کنید.

نقشه

شماتیک کلید حساس به نور 


لیست قطعات :قطعهتعدادتوضیحاتقطعه مشابه
R1۱۱۰۰K پتانسیومتر
Q1۱۲N3904 NPN ترانزیستور۲N2222
Q2۱NPN فتو ترانزیستور
RELAY۱رله ۹ ولتی


www.hlachini.com