امروز برابر است با :31 اردیبهشت 1403

چيپ الکترونيکى جايگزين بخشى از مغز

پژوهشگران يک چيپ الکترونيکى را جايگزين بخشى از مغز کردند


پژوهشگران آمريکايى براى اولين بار موفق شدند يک چيپ الکترونیکی را به عنوان جایگزین بخشى از مغز مورد استفاده قرار دهند.


به گزارش بخش خبر شبكه فن آوري اطلاعات ايران، از ايرنا، به نوشته روزشنبه مجله آلمانى اشپيگل اين چيپ الکترونيکى توانست در آزمايشات انجام شده ، تکانه هاى سلولهاى عصبى مغز موش را دريافت کرده و به ديگر سلولها منتقل نمايد.

دانشمندان اميدوارند که اين چيپ الکترونيکى بتواند به زودى به کسانيکه مغز آنها آسيب ديده کمک نمايد.

“تئودور برگر” پژوهشگر مغز و همکاران وى از دانشگاه کاليفرنيا در لس آنجلس هم اکنون به دنبال آزمايش يک چيپ الکترونيکى براى مغز انسان هستند که در آينده بتواند جايگزين ارگان و عضو آسيب ديده در افرادى شود که مبتلا به سکته مغزى شده اند.

برگر و همکاران وى که از ساليان متمادى به دنبال تهيه چنين چيپ الکترونيکى هستند اخيرا اين چيپ را با موفقيت آزمايش کردند.

دانشمندان در آزمايش هاى خود بخش مرکزى “هيپوکامپوس ” را از مغز موش جدا کرده و با جايگزينى اين چيپ الکترونيکى مشاهده نمودند که اين چيپ ميتواند به طور مطلوبى عهده دار بخش جدا شده از مغز موش شود.

اين درحالى است که هنوز نميتوان پيش بينى نمود که اين چيپ الکترونيکى را بتوان به زودى براى انسان نيز استفاده کرد و دانشمندان قصد دارند اين چيپ را در سه سال آينده در مغز موش زنده آزمايش کرده و به کار گيرند.

تيم برگر قصد دارد همزمان مدل رياضى براى هيپوکامپوس ميمون را نيز تهيه کرده تا امکان اين آزمايشات در مغز ميمون نيز ميسر شود.

هنوز مشخص نيست که آيا اين چيپ الکترونيکى بتواند به طور کامل جايگزين مغز آسيب ديده شود؟

امواج الكتريكي مغز قادر به كنترل كامپيوتر است

تيمي از محققان آمريكايي با نشان دادن اين موضوع كه با استفاده از امواج مغز مي توان دستگاه ها را كنترل كرد گامي به جلو برداشتند.

به گزارش بخش خبر شبكه فناوری اطلاعات، به نقل از بي بي سي، چهار فرد معمول كه از صندلي چرخدار استفاده مي كردند با پوشيدن كلاهي كه داراي64الكترود بود با موفقيت توانستند مكان نماي كامپيوتر را حركت دهند.

در چندين آزمايش انجام شده روي ميمون ها نشان داده شد كه اين ميمون ها با استفاده از الكترودهاي كاشته شده در مغزشان مي توانند كامپيوتر را كنترل كنند. جاناتان والپو و دنيس مك فارلان، اعضاي اين تيم تحقيقاتي خاطرنشان كردند: «نتايج اين تحقيقات نشان مي دهد كه افراد با استفاده از آهنگ دستگاه موج نگار ثبت شده در جمجمه مي توانند حركت مكان نما را در دو جهت كنترل كنند. »

تيم تحقيقاتي وزارت بهداشت نيويورك و دانشگاه نيويورك در آلباني اعلام كردند اين تحقيق گام ديگري براي افراد معمول در جهت كنترل صندلي هاي چرخدار و ديگر دستگاه هاي الكترونيكي با مغز است.

اين چهار فرد معلول در حاليكه كلاه مخصوصي بر سر گذاشته بودند مقابل صفحه نمايش ويدئويي بزرگي قرارگرفتند. اين روش نيازي به عمل جراحي و يا كاشت الكترود ندارد. فعاليت مغز سيگنال هاي الكتريكي توليد مي كند كه توسط الكترودها خوانده مي شود و سپس اين سيگنال ها با استفاده از الگورتيم هاي پيچيده به دستورالعمل هايي براي كنترل كامپيوتر تبديل مي شود.

فعاليت مغز در اين مورد نيازمندهيچ فعاليت عصبي يا ماهيچه اي نيست بنابراين افرادي كه سكته كرده اند يا از لحاظ اعصاب نخاعي مشكل دارند مي توانند به طور مؤثري از اين كلاه استفاده كنند.

كنترل کامپیوتر با استفاده از مغز انسان

خبرگزاري سان تايمز شيكاگوگزارش داد كه يك شركت موفق به ساخت فناوريي شده است كه مغز انسان را به يك كامپيوتر دسك تاپ وصل مي كند .

به گزارش بخش خبر سايت فناوری اطلاعات، به نقل از بخش Washing tan Timesشركت Cyberkinetics Neurotechnoiogy Systemsموفق به توسعه فناوري Brain Gateشد . اين فناوري به افراد معلول اجازه مي دهد كارهايي چون گشت و گذار در شبكه ، نوشتن ايميل ، انجام بازيهاي ويدئويي و كنترل تنها با فكر كردن به انجام تلويزيون از راه دور و فناوريهايي از اين قبيل اقدام كنند .

آقاي تيم سرجيز ، مدير عامل اين شركت و سازنده اين فناوري خاطرنشان كرد : (( ما مي توانيم فكر شخص را بخوانيم و آن را روي صفحه كامپيوتر نشان دهيم .))

فناوري Brain Gateتنها روي يك نفر آزمايش شده است و وزارت خواربارو دارو به شركت Cyberkineticsاجازه داده است تا اين فناوري را روي چهار فرد معلول ديگر نيز آزمايش كنند .

اين سيستم نياز به يك عمل جراحي و سوراخ كردن يك حفره در سر بيمار و كاشتن يك چيپ در سطحي از مغز كه مسئول حركت دادن بازوها و دست ها مي باشد دارد

www.ml.blogfa.com

اشتراک گذاری