امروز برابر است با :23 تیر 1403

يک پروگرامر ساده براي آی سی های میکروکنتر

يک پروگرامر ساده براي آی سی های میکروکنترولر 89s51- 89s52- 89s8252 در ادامه مطلب

شماتیک پروگرامر به صورت زیر است.

sprogramer sch

برنامه مربوط به پرگرامر :دانلود-40kb.

.s programer

نمونه ي ساخته شده

اشتراک گذاری