امروز برابر است با :28 خرداد 1403

ولوم ديجيتالي کنترل صدا

عناوين متن


زبانهاي برنامه‌نويسيAI،  برنامه‌نويسي تابعي ، برنامه‌نويسي تابعي در Lisp ، A- Syntax (نحو) و semantic هاي (معاني) Lisp ،  ليست انواع داده ،  تعريف توابع جديد، تعريف ساختارهاي كنترلي ،  تعريف توابع بازگشتي ،  توابع مرتبه بالا ، ساير زبانهاي برنامه‌نويسي تابعي غير از Lisp ، برنامه‌نويسي منطقي در Prolog ، ساير روشهاي برنامه‌نويسي

شماتيک مدار ولوم ديجيتالي

ليست قطعات :
قطعهتعدادتوضيحاتقطعه مشابه
C1 1 0.1uf خازن عدسی
U1 1 DS1669 Digital Pot IC (به متن مرا جعه شود)
S1, S2 2 Momentary Push Button Switch

www.hlachini.com
اشتراک گذاری