هیتاچی کوچکترین میکروچیپ جهان را عرضه کرد.

0
1696

شرکت هیتاچی ژاپن اعلام کرد کوچکترین و باریک ترین میکرو چیپ جهان را که می تواند بر روی یک برچسب کاغذی سوار شده و هویت بسته ها و اسناد را نشان دهد تولید کرده است. به گفته یکی از سخنگویان شرکت هیتاچی این میکرو چیپ به کوچکی یک لکه روی لباس است و اندازه آن ۰٫۱۵ میلی متر در ۰٫۱۵ میلی متر است و تنها ۷٫۵ میکرومتر ضخامت دارد. هر مکیرومتر یک هزارم میلی متر است.این میکرو چیپ با استفاده از یک آنتن خارجی و با دریافت امواج الکتریکی کار می کند.تومیکو کینوشیتا رئیس بخش تحقیقات شرکت هیتاچی گفت اندازه کوچک این میکروچیپ سبب پایین آمدن قیمت آن و استفاده فراگیر آن برای اهداف گوناگون در فروش , جابجایی و رد یابی کالا ها و اسناد می شود.