امروز برابر است با :7 خرداد 1403

نمایشگر دیجیتالی دما محیط بر روی سون سگمنت

مدار از 3 قسمت اصلی تشکیل شده است. اگر به شکل خوب دقت کنید می بینید که مدار از نظر اندازه بسیار کوچک می باشد که حتی به قولی قوطی کبریتی است وظیفه اندازه گیری دما بر عهده آی سی ds1621  می باشد وپالس خروجی را به آی سی at90s2231  می دهد که بعد از آن به صورت عدد به سون سگمنت می دهد

تغذیه مدار 5 ولت می باشد و سون سگمنت از نوع سه تایی و کامون مشترک ( منفی مشترک ) می باشد

 
پهنای باند اندازه گیری دما توسط این دما سنج از -9.5 تا 99 درجه سانتی گراد است و نمایشگر دما هر 3 ثانیه یک بار انجام می گیرد یعنی دما هر 3 ثانیه یک بار چک می شود و اگر تغییری کرده باشد بر روی صفحه نمایش داده می شود.

هر نمایش گر سون سگمنت به یک ترانزیستور وصل شده وبه مقاومت که جریان آن محدود می کند. همچنین هر سون سگمنت هر 5 میلی ثانیه یک بار روشن می شود و بدون هیچ گونه لرزشی نمایش داده می شود.
در ضمن جریان مصرفی این مدار 50 میلی آمپر است که با وصل سه باطری قلمی حدودا یک ماه انرژی مورد نیاز را تامین می کند.
  
لیست قطعات:
IC1……………………..AT90S2231
IC2…………………………..DS1621
C1…………….….………47 UF 16 V
C2……………….……………..100NF
R1….R8………..………………..120
R9…R1…………….…………..4.7 K
R12 ..R13 ……………………..2.2K
T2..T4….……………………BC550C
 
 
 
 
 
 
دانلو د دستورات و برنامه این پروژه به صورت فرمت های
اشتراک گذاری