نکاتى در طراحى تابلو منزل مسکونی

0
4339


  • قدرت مصرفی کل مصرف کننده هایی که از تابلو تغذیه میشود را محاسبه کنید.

  • برای روشنایى و پریزها خطوط جداگانه

  • معمولاً هر ۱۰۰۰تا ۱۵۰۰ وات مصرفی روشنایی یک خط

  • پریزها برای تغذیه مصرف کننده های با توان کم ، چندین پریز از یک خط تغذیه شود.

  • مصرف کننده با وات بالا خط جدا گانه مثل کولر یا آبگرمکن برقی و…

  • حداقل سطح مقطع سیمها روشنایی ۵/۱ و پریزها ۵/۲ میلیمتر مربع

  • آمپر کلیدها وفیوزها و کلید مینیاتوری دقیقاً محاسبه و متناسب مصرف کننده

  • سطح مقطع کابلها وسیمها ورودی محاسبه شود.

پس از مشخص شدن لیست وسایل داخل تابلو نقشه تابلو را رسم و مونتاژ میکنیم .  میتوان در بازار تابلوی آماده تهیه یا سفارش داد.  


تذکر: در بعضی کارخانجات خصوصاً منازل دیدم که آمپر فیوز و کلید مینیاتوری تابلو   فرعی باتابلو اصلی یکی است .که موقع اتصالی تابلو اصلی وفرعی همزمان قطعمی شوند.    


حتماً مقدار آمپر فیوز وکلید مینیاتوری تابلو فرعی کمتر از تابلو اصلی باشد.
sanat-bargh.blogfa.com