امروز برابر است با :4 تیر 1403

نخستین همایش بهینه سازی مخابرات ایران

نخستین همایش سراسری بهینه سازی مخابرات ایران با حضور زیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونان این وزارت و همچنین مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره شرکت های مخابرات ایران ، ارتباطات سیار ، ارتباطات زیرساخت ، فناوری اطلاعات و استانها 26بهمن ماه 84، در محل سالن همایش های مجتمع مخابراتی انقلاب اسلامی برگزار شد.

در این همایش علاوه بر سخنرانی دکتر سلیمانی وزیر ارتباطات وفناوری اطلاعات و تنی چند از معاونان و مدیران, مجموعه مقا لاتی با محور بررسی یافتن راه های افزایش کارآیی و بهره وری شرکت مخابرات ایران ارایه شد.

در ذیل به چکیده برخی از مقالات می پردازیم :

چالش های اساسی مخابرات کشور

آقای عسگریانی مدیر عامل شرکت مخابرات خراسان شمالی در این مقاله با اشاره به مشکلات مراکز کم ظرفیت روستایی برای بالا بردن کیفیت سیستم و کاهش هزینه پیشنهاد گردید که پیمانکاران مراکز تجمیع وظا یفی از جمله نگهداری سوییج مراکز توسط کارشناسان ،تعمیرات ساختمان در حد محدود ،نگهداری فیبر ، لاین ترمینال رادیو تا دومگا و دفاتر مخابراتی تک کاناله و توسعه آنها ،تعمیر کلیه کارت های شهری وبین شهری و پرداخت هز ینه های آب ،برق گاز و حتی تلفن ،نگهداری ICTروستایی و بهینه سازی شبکه و دایری مشترکین .

دراین مقاله نکته قابل توجه جهت رسیدن به برنامه ارایه شده و کاهش فاصله ضریب نفوذ استان ها ،تشکیل کمیته ای در سطوح عالی و رسیدگی به وضیعت استانها ی در حال توسعه عنوان شد.

در نظر گرفتن یک مرکز تحقیق و پژ وهش در شرکت مخابرات ایران برای بررسی پروژه های قابل اجرا در شرکت های مخابرات استانی ، پشتیبانی و آموزش سیستم های ارایه شده به استانها، تغییر ساختار شرکت مخابرات با توجه به تغییر وظایف وزارت و ماموریت های محوله از جمله پیشنهاد ها ارایه شده در این مقاله است .

حذف ارسال درآمد استان ها با ضریب نفوذ پایین تر از میانگین کشور ی به تهران ،اقدامات جدی و اساسی به منظور آماده سازی استان ها جهت رفتن به بازار بورس و برنامه ریزی نسبت به منظور نمودن جدولی تحت عنوان رشد ضریب نفوذ به صورت هفتگی جهت استا نها ا ز دیگر پیشنهاد های مطرح شده بود.

ارایه راهکار در خصوص کاهش عمده هزینه ها و افزایش سود

مهندس پور آزاد عضو هیات مدیره شرکت مخابرات کرمانشاه در این مقاله عمده ترین عامل افزایش هزینه ها و کاهش سود دهی را راهکار های حل این معضل را ارایه کرد.

وی پیشنها د داد برای هر پروژه توسعه لازم است و چندین گروه طراحی به طور همزمان باید نسبت به ارایه طرح اقدام نمایند و بهترین طرح بر اساس کمتر ین بر آورد قیمت انتخا ب شود .

مهندس پور آزاد مزایای این پیشنهاد را ایجاد رقابت علمی بین گروه های طراحی ،کاهش هزینه ،اطمینان از انتخاب ،کاهش زمان طراحی و افزایش نیروی متخصص اعلام کرد.

برنامه چهارم توسعه وچالش های مخابرات

آقای رسول سرائیان مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار دراین مقاله اقتصاد ایران وسه الزام فراروی آن شامل برنامه چهارم توسعه , برنامه چشم انداز 20 ساله وجهانی شدن اقتصاد وعضویت ایران درWTO عنوان شد.

درمورد برنامه چشم انداز 20 ساله در این مقاله آمده است: ایران کشوری است توسعه یافته وتوسعه نیازمند سرمایه گذاری است. در این مقاله آمده است: ازطریق استفاده بهترازسرمایه گذاریهای قبلی وافزایش سرمایه گذاری های جد ید می توان سرمایه راافزایش داد .همچنین 8/43 درصد از متوسط رشد اقتصادی سالانه بخش ارتباط کشوربایستی از طریق ارتقاء بهره وری تامین گردد. وی شاخصهای عمده بهره وری درمخابرات رامنابع انسانی – تکنولوزی وسرمایه عنوان کرد و گفت: اگرمی خواهیم برنامه چهارم توسعه وچشم انداز20 ساله واصول ریاست محترم جمهوری وهمچنین برنامه های مقام عالی وزارت محقق شود باید مدیرانی توانمند داشته باشیم واین توانمند سازی ازطریق آموزش به روش های نوین صورت می گیرد.

نقش مدیریت در ارتقای تکنولوژی

آقای محمدعلی واحدی زاده رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل سمنان در این مقاله تکنولوژی را قابلیت کاربر علوم در تآمین خواستهای مادی و ذهنی تعریف کرد و سخت افزار,نرم‌افزار,نیروی انسانی به علاوه مدیریت را از اجزای تکنولوژی عنوان کرد,همچنین تأمین خواستهای مادی و معنوی انسانی و ایجاد توان رقابتی برای مجموعه‌های انسانی در زمینه‌های سیاسی,نظامی و فرهنگی را نیز از اهداف تکنولوژی نامید.

انتقال تکنولوژی, نوآوری تکنولوژی از شیوهای افزایش سطح تکنولوژی است که تولید ایده جدید,توسعه ایده,تکمیل طرح و آزمایش و اجرا از مراحل نوآوری تکنولوژی است که در این مقاله به آنها اشاره شد.

در این مقاله همچنین آمده است:ایجاد محیط مناسب برای انتقال و توسعه تکنولوژی و تعیین هدفها و اولویت‌ها و منابع مناسب و استراتژی‌های توسعه بخش,و تدوین برنامه‌ها و هدفها,ایجاد نهاد‌ها و سازمانهای زیربنایی و اطلاعاتی تربیت نیروی انسانی از جمله عوامل مدیریتی‌ست که در افزایش سطح تکنولوژی نقش دارد.

همچنین ارزیابی پیشرفت علوم و تکنولوژی و اصلاح آن,راه‌اندازی فرآیند نوآوری در بنگاه سازماندهی فعالیت‌های انتقال و توسعه تکنولوژی, تخصیص منابع به انتقال و توسعه تکنولوژی تآمین و آموزش نیروی انسانی,سیستم رهبری و انگیزش مناسب و ارزیابی و نظارت از دیگر عوامل مدیریتی در افزایش سطح تکنولوژی است که نقش اساسی دارد.

چرخه بهره‌وری

مهندس ابراهیم عمیدی,مدیر عامل شرکت مخابرات استان بوشهر در مقاله خود,در برداشت کلی بهره‌وری را فن‌آوری استفاده بهینه از منابع و امکانات و نیروی انسانی,مهارتها و تبادل اطلاعات به منظور دستیابی به بهترین نتیجه ممکن تعریف کرد و اثربخشی آن را میزان تأثیر شاخص بهره‌وری در رسیدن به اهداف سازمانی که با اجرای طرحهای آماری ویژه قابل‌اندازه‌گیری است دانست.

در این مقاله با اشاره به چرخه بهبود و مدیریت بهره‌وری و شاخص‌های بهره‌وری در مخابرات شاخص‌های بهره‌وری به شاخص‌های عمومی و اختصاصی تقسیم شده که شاخص‌های بهره‌وری نیروی کار,سرمایه,انرژی,هزینه کارکنان و کل عوامل از جمله شاخص عمومی, بهره‌وری شاخص‌های اندازه‌گیری, بهره‌وری نیروی کار,سرمایه,ویژه و کل از جمله شاخص‌های اختصاصی اعلام شد.

علاوه بر آن اندازه‌گیری شاخص‌های عمومی و اختصاصی بهره‌وری در شرکت مخابرات استان بوشهر در سالهای 81 تا 83 و برنامه‌های عملیاتی بهبود بهره‌وری از جمله مباحث دیگر این مقاله بود که در پایان پیشنهاداتی در جهت استفاده کاربردی‌تر از شاخص‌های اصلاحات شد.

افزایش بهره‌وری واحدهای واگذار شده به بخش خصوصی در مخابرات استان کردستان برنامه پنج‌ساله اول تا برنامه پنج‌ساله سوم

مهندس چاغروندی,مدیر عامل شرکت مخابرات استان کردستان در این مقاله,با ذکر این سؤال که چرا فعالیت‌های جاری شرکت به بخش خصوصی واگذار می‌شود, اهمیت بهره‌وری و بالا بردن کارایی و استفاده مطلوب از منابع شرکت و کمبود نیروی انسانی را عامل توجه به بخش خصوصی از سوی شرکت مخابرات استان کردستان اعلام کرد.

وی در ادامه مقاله خود مباحثی چون رابطه علم با مفهوم مدیریت,زمینه‌های دانش و محیط مدیریت تحول,تئوری مدیریت و تحولات آن توصیه‌های تبلور در خصوص مدیریت علمی,تفاوت مدیریت تبلور با علم مدیریت در بهره‌وری,مدیریت در بهره‌وری و بهره‌وری در بخش دولتی,نقش ارتباطات در افزایش بهره‌وری فعالیت‌های اقتصادی,آموزش و فرهنگی,پزشکی,را مورد بررسی قرارداد.

بیان رویکرد‌های نوین مدیریت معرف انرژی در ساختمان‌های اداری شرکت مخابرات استان تهران 1384

مهندس خسروی,مدیرعامل شرکت مخابرات استان تهران در ارایه مقاله خود, مسیر مراحل مدیریت انرژی را در سه مرحله مقدماتی,ممیزی تجزیه و تحلیل و تکمیلی و اجرا بررسی کرد.

مرحله مقدماتی شامل تعهد مدیریت ,هماهنگ‌ کننده مدیریت و کمیته مدیریت انرژی,مرحله ممیزی تجزیه و تحلیل شامل بررسی عملکرد گذشته, ممیزی انرژی,تجزیه و تحلیل و شبیه‌سازی و ارزیابی اقتصادی و مرحله تکمیلی با اجرا شامل اهداف,کاربرد اصول مدیریت انرژی و سرمایه‌گذاری‌های بزرگ و پی‌گیری برنامه‌ها می‌باشد.

ارزیابی توانمندیهای نیروی انسانی وراهکارهای توسعه وبهبودآن دراین مقاله شرکت مخابرات استان یزد تعاریفی رابرای واژه توانمند سازی ارائه دادندکه عبارتند از:

1- آزادکردن نیروهای درونی افرادبرای کسب دستاوردهای شگفت انگیز

2- توسعه وگسترش قابلیت وشایستگی افراد برای نیل به بهبود مستمردرعملکردسازمان

3- شناختن ارزش افرادوسهمی که می تواننددرانجام امورداشته باشند

4- ارتقاء توانایی کارکنان دراستفاده بیشترازقوه تشخیص وتحلیل ، داشتن بصیرت درانجام کارهایشان ومشارکت کامل درتصمیم هایی که برزندگی آنها اثر می گذارد.

5- ایجاد مجموعه ظرفیتهای لازم درکارکنان برای قادر ساختن آنها به ایجادارزش افزوده درسازمان وایفای نقش ومسئولیتی که درسازمان به عهده دارند توام باکارایی واثربخشی .

دراین مقاله اهمیت وضرورت توانمندسازی کارکنان درسازمانها موردبررسی قرارگرفته است. همچنین دراین مقاله از مشخصه های سازمانهای توانمند، وجودزمینه مساعد برای ابداع ونوآوری وخلاقیت است همچنین درسازمان توانمند، کارکنان ومجموعه سازمان درحال یادگیری هستند.

ازجمله موانع موجود درسازمانها جهت اجرای توانمند سازی ، حاکم بودن ساختار رسمی وسلسله مراتبی وپایین بودن جو اعتمادوفقدان مهارتهای لازم درکارکنان است.

نتیجه این پزوهش ایجاد امنیت وآرامش درمحیط کاراست.

‘ آ موزش وپژوهش ‘ بعنوان چالش اصلی مخابرات کشور

دراین مقاله ابتداوضعیت فعلی آ موزش عالی کشوروسهم مخابرات ازآن رامورد بررسی قرارمی گیرد که براین اساس از 42408 دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد،542 نفریعنی 1درصد از کل دررشته مخابرات مشغول به تحصیل بوده اند. 5/1 درصد دانشجو نیز دررشته دکتری داشته ایم.

درموردوضعیت فعلی آموزش عالی کشوروسهم مخابرات ازآن دررشته های مختلف کامپیوتروفن آوری اطلاعات درمقطع کارشناسی 6/1درصد ومقطع دکترای تخصصی 1درصد است.

دراین مقاله عنوان شده که دانش در سازمانها 2 شکل است دانش صریح ودانش ضمنی .

دانش صریح سازمان غیروابسته به افراد است وبه سادگی قابل پردازش وذخیره است ازقبیل : داده ها , رویه های سازمانی , نرم افزارها , فیلم ها , گزارش سازمانی , نمودار سازمانی وامثالهم .

دانش ضمنی که خاصیت ذهنی داردوعبارتست از مجموعه های مهارتها – تجارب ودانش فردی ودرونی کارکنان . ازتعامل وهمسویی دانش صریح ودانش ضمنی ، فرایندخلق دانش درسازمان پدیدار می گردد.

دراین مقاله مدیربعنوان یک مربی مطرح شده است ووظیفه مدیر ایجادانگیزه وتجهیز کردن افراد معمولی است تاباشکوفاشدن توانائیهای بالقوه وپرورش آنها کارهای فوق العاده انجام گیرد.

استفاده ازمسیرهای مختلف انتقال

آ قایان ناصرخوشبخت ومسعودقهرمانی کارشناسان نگهداری سیستم های انتقالدراین مقاله روشهای سوپروایزری پروژه 6 – TX – با استفاده از مسیرهای مختلف انتقال بیان شده است که ذیلا’ به آ ن می پردازیم .

روش اول : راه اندازی بااستفاده از مسیر B/S M 2

روش دوم: راه اندازی بااستفاده از مسیر MB/S 2 وبدون استفاده ازمسیرآلکاتل

روش سوم : راه اندازی از طریق مسیر K 64 وبااستفاده ازتجهیزات 6000 N – MUX ومسیریاب آ لکاتل

روش چهارم : راه اندازی از طریق مسیر K 64 وبااستفاده ازکانال های AUX

روش پنجم : راه اندازی ازطریق مسیرK 64 وبدون استفاده از مسیریال الکاتل

روش ششم : بااستفاده ازمسیرK 64 وبدون استفاده از مسیریاب آلکاتل

روش هفتم : راه اندازی بااستفاده ازکتال VOICE ومسیریاب های آلکاتل

روش هشتم : استفاده ازمسیرکانال VOICE باحذف مسیریاب های آلکاتل

دراین مقاله همچنین برخی نکاتی راپیرامون روشهای مورد استفاده بیان داشته است که عبارتنداز:

– درروش VOICE نسبت به سایر روش ها کانال های مورد استفاده بسیار کم ومحدود بوده وازاین لحاظ درراه اندازی هرلینک صرفه جویی بالایی از نظر تعداد کانال های اشغال شده ودرنتیجه از لحاظ هزینه کانالی صورت می گیرد.

– درروش VOICE نسبت به روش استفاده از تجهیزات 6000 N- MUX وکانال K64 تجهیزات 6000 N – MUX که هرراک آن بیش از12 میلیون تومان هزینه داردصرفه جویی می شودکه درراه اندازی هرلینک بیش از 24 میلیون تومان صرفه جویی وجود خواهدداشت.

– ws از قابلیت های انتقال جانبی رادیوهای پرظرفیت می باشد.

ارائه راهکار مناسب برای برگزاری مناقصات و انتخاب پیمانکاران

مهندس عید‌ی زاده,عضو هیأت مدیره شرکت مخابرات استان خراسان جنوبی در مقاله خود چگونگی ارایه راهکار بهینه برای برگزاری مناقصه و انتخاب پیمانکاران و حذف عوامل رانت را,رفاقت بازی و فامیل بازی بررسی و مزایا و معایب تکنولوژی‌های به کار گرفته شده در مخابرات در چند سال اخیر در این رابطه را ارایه کرد.

روند تحولات فناوری اطلاعات

مهندس یوسف‌ پور,مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت,در مقاله خود,شبکه زیر ساخت برمبنای مفهوم NGN را بررسی کرد و مهمترین تغییر ساختاری شبکه‌های در رسیدن به این مفهوم را جدا سازی لایه سرویس و ترانسپورت دانست.

روند تغییرات شبکه PSTN در مراحل گذر به NGN , مراحل اول پیاده‌سازی طرح پیشنهادی(شبکه زیرساخت),امنیت در شبکه NGN ,ساختار سیستم امنیت شبکه و شبکه سیگنالینگ شماره 7 از موارد بررسی شده در این مقاله بود.

آیا استفاده از NGN در شهرهای بزرگ یک ضرورت است؟

آقای سیداحمد سجادی از شرکت مخابرات اصفهان در این مقاله با تاکید بر ضرورت استفاده از فن‌آوریهای نوین NGN پیشنهاد کرد: هرچه سریعتر سیاست خرید جدید سوئیچ بایستی به سمت سوئیچ‌های فن‌آوری نوین NGN تمایل پیدا کند.

وی در این مقاله همچنین در مورد شهر اصفهان پیشنهاد کرد:نصب رینگ اصلی اصفهان در هر ناحیه و جایگزین کردن سوئیچ‌های موجود برای استفاده در شهرهای دیگر استان یک ضرورت خواهد بود که با توجه به قیمت پایین‌تر سوئیچ‌های متمرکز بزرگ با فن‌آوری نوین هزینه نصب و راه‌اندازی دوباره توجیه اقتصادی خواهد داشت.

بر این اساس,استراتژی می‌گذرد در این مرحله به صورت پنج بند پیشنهاد شد:

1- بررسی مراکز هر سه ناحیه(از نظر نوع و ظرفیت و قابلیت سلولی آنها)

2- نقطه‌یابی مرکز نصب (با توجه به انتقال و شبکه‌های موجود)

3- برنامه‌ریزی و اجرا نواحی در سال 83،84 , 85

4- اولویت رتبه‌بندی مراحل جمع‌آوری مراکز یک ناحیه برای شروع عملیات الزامیست

5- تدوین ضریب نفوذ مراکز شهری تنها باشدهای بزرگ و نقطه اشباء شد و اولویت و CPM و اجرایی شدن اهداف برنامه چهارم را انتظار کشید.

نتیجه آنکه: پس از سه سال شاهد استفاده بهینه از سوئیچ‌های موجود و بکارگیری فناوری‌ روز در مراکز استان خواهیم بود.

اقای سید احمد سجادی همچنین چند مقاله دیگر ارایه کردند که رئوس آنها عبارتند:

حق‌السهم از کارکرد تلفن‌همراه برای استان‌ها در این مقاله پیشنهاد شد که در مورد سهمیه استانها شاخص‌های در نظر گرفته شود.

تعداد شماره تلفن همراه هر استان و سهم درصد آن از کل تلفن در حال کار تلفن همراه کشور تعداد BTSهای هر استان و نسبت آن از کل BTSهای در حال کار کشور و ضریب پراکندگی جمعیتی و جغرافیایی هر استان از جمله شاخص‌های در نظرگرفته در این مقاله بود.

چرا رتبه‌بندی شرکت‌های بخش‌ خصوصی در مخابرات کشور لازم است؟

در این مقاله با اشاره به رشد کند بخش خصوصی,وابستگی شدید مالی به بخش دولتی و نداشتن قدرت برای انتخاب نیروی انسانی بدلیل یکساله بودن قراردادها و عدم برنامه‌ریزی برای کادر متخصص در بخش خصوصی را از جمله عوامل کندی رشد در این بخش دانست و گفت:برای تقسیم کار مناسب بایستی ابتدا کارهایی که بایستی بخش خصوصی انجام دهد مشخص شوند و لیست شرکت‌هایی که می‌توانند این کارها را انجام دهند معین گردند و این شرکت‌ها بایستی در سه گروه پیمانکاران کوچک,متوسط و بزرگ دسته‌بندی گردند و در هر سازمانی متناسب با کارهایشان از این دسته‌بندی استفاده کنند.

در پایان مقاله با ارایه پیشنهادات برای بهره‌گیری از نیروی انسانی,سرمایه و مدیریت صحیح در بخش خصوصی توانائیهای آن بکارگرفته می‌شود.

نقش IT در بهبود وضعیت معیشتی روستایی یا چرا روستایی نیاز به IT دارد؟

در این مقاله با اشاره به اینکه نصف جمعیت کشور در روستاها به سر می‌برند و هنوز به روشهای سنتی کشاورزی و دامداری می‌کنند.ICT روستایی می‌تواند امکانات بالقوه کشور را به صورت مجازی در روستا نظیر آموزشهای بهداشتی درمانی,ترویجی,تجارت و … موجب افزایش دانش روستایی می‌شود و باعث بالا رفتن تولید , کیفیت محصول و وضعیت معیشتی روستایی می‌گردد.

چرا بایستی توسعه تلفن در روستا به صورت GSM باشد.

در این مقاله پیشنهاد شد استراتژی را از تلفن ثابت به همراه تغییر دهیم تا شکبه روستایی را به صورت بدون سیم گسترش دهیم تا هزینه‌های فعلی حذف و هزینه‌های سرمایه‌گذاری شبکه تلفن همراه باشد.در نتیجه در روستاها یک شبکه GSM همراه موجب بکار بردن فن‌آوری جدید با توجه به پراکندگی نقاط کم جمعیت بهره کافی برد.

ICT روستایی:

در این مقاله به چگونگی بکارگیری از بخش مالی,نیروی‌انسانی مدیریت بخش‌خصوصی در روستاها پرداخته شد.که با استفاده از توان بخش خصوصی می‌توان بهره‌جست

bselectron.mihanblog.com

اشتراک گذاری