موتور آسنکرون با روتور سیم پیچی شده (روتور رینگی)

0
7631

روتور سیم پیچی شده : به جای میله ، استاتور را می توان سیم پیچی سه فاز کرد و اینسیم پیچها را به صورت ستاره وصل می کنیم . درروی محور این موتور سه حلقه که نسبت به هم و نسبت به محور عایق هستند (رینگ) قرار دارد . سه سر سیم پیچی روتور به این سه حلقه متصل می شود و به وسیله جاروبکهائی که روی حلقه ها تکیه دارند به یک مقاومت سه فاز ستاره متصل میشود.

مزایای موتور آسنکرون با روتور سیم پیچی شده : • در موقع شروع به کار گشتاور قوی دارد .

 • بر خلاف موتور آسنکرون با روتور قفسه ای که جریان شروع به کار آنها کم است جریان شروع به کار کمی‌ دارد .

 • سرعت آن در مقابل بارهای مختلف تقریباً ثابت است .

 • تعداد دور آن تا حدی قابل تنظیم است .( با کم و زیاد کردن رئوستا راه انداز )

 • میتوان تا حدی بار آن را زیاد کرد .

معایب موتورهای آسنکرون با روتور سیم پیچی شده : • در مقابل تغییر ولتاژ حساسیت دارد .

 • ضریب قدرت آن در موقعیکه بار به حد نرمال نیست کم می باشد .

 • ضریب قدرت آنها نسبت به ضریب قدرت موتور آسنکرون با روتور قفسه ای کمتر است.

موارد استفاده و کاربرد موتورهای آسنکرونبا روتور سیم پیچی شده :


از موتور آسنکرون با روتور سیم پیچی شده :برای قدرت های خیلی زیاد مخصوصاً اگر با فشار قوی باشد استفاده می شود و یا اینکه در موقع شروع به کار ، موتور احتیاج به گشتاور زیاد داشته باشد مانند به راه انداختن ترن یا جرثقیلها و غیره


برای مطالعه بیشتر به کتابهای زیر مراجعه کنید : • تکنولوژی برق جلد ۴تالیف : بی . ال . تراژا

 • ترجمه : سعید شعاری‌ نژاد

  • ماشینهای الکتریکی ( تئوری ، عملکرد و کاربرد )

 • تالیف : پرفسور بیم بهارا

 • ترجمه : دکتر سلطانی و دکتر لسانی

  • اصول ماشینهای الکتریکی ( با کاربردهائی از الکترونیک قدرت )

 • تالیف : دکتر محمد ال هاواری‌sanat-bargh.blogfa.com