امروز برابر است با :28 تیر 1403

موارد مورد نياز جهت ارائه نقشه هاي برق به…

موارد كاريردي مورد نياز جهت ارائه نقشه هاي برق به نظام مهندسي ساختمان اصفهان در ادامه مطلب

 

ليست نقشه‌ها

–         در شيت  اول به صورت كامل با شماره پلان مربوطه ارائه گردد. و در پايين هر پلان نيز اين شماره آورده شود.

 

توضيحات فني

–         توضيحات مربوط به هر نقشه در پلان مربوط به آن نوشته شود.

 

جدول علائم اختصاري بكار برده شده در نقشه‌ها

–         علائم اختصاري مربوط به هر نقشه در پلان مربوط به آن درج شود.

 

سيستم اتصال زمين و مشخصات فني آن

–         مشخص نمودن محل چاه ارت در نقشه توسط مهندس طراح پيشنهاد مي‌گردد و با نظر مهندس ناظر مي‌تواند تغيير كند.

–         توصيه مي‌گردد در چاه ارت بجاي استفاده از نمك و زغال از مواد كاهنده مقاومت زمين مانند بنتونيت استفاده گردد.

–    نصب لوله گالوانيزه براي مرطوب نگهداشتن چاه‌هاي ارتي كه جنس الكترود آنها مس مي‌باشد صحيح نيست و بايستي از لوله PVC استفاده شود.

–         حداكثر مقاومت چاه ارت برابر 2 اهم ذكر گردد.

–    نحوه اتصال سيم ارت به صفحه يا ميله و مشخصات صفحه  يا ميله و سيم ارت از قبيل جنس، ابعاد،  مقدار و نوع الكتروليت مورد استفاده و عمق چاه با نظر مهندس طراح معين گردد.

 

سيستم روشنايي و پريزهاي برق

–    جهت فضاهاي باز مانند حياط بايستي از پريز ارت‌دار و درب‌دار (باراني) استفاده شود.  همچنين در فضاهاي قابل شستشو مانند پاركينگ و غيره استفاده از اين پريزها الزامي است.

–         تغذيه هيچ نوع چراغي از خط پريزها مجاز نيست.

–    نصب چراغ ايمني (خودشارژ) در مكانهاي مورد اشاره در مبحث 13 مقررات ملي ساختمان الزامي است. و مي‌تواند از يك خط جداگانه تغذيه گردد.

–         محل نصب كليه تابلوهاي برق در نقشه‌ها مشخص شود. (در نقشه روشنايي و در نقشه پريزها).

–         نصب چراغ خطر براي ساختمانهاي بلند مرتبه الزامي است.

–    از هر مدار روشنايي مي‌توان يك موتور كوچك را، به شرط آنكه توان آن از 100 وات تجاوز نكند تغذيه كرد. (مانند فن‌هاي آشپزخانه و سرويس‌هاي بهداشتي)

–    در ساختمانهاي مسكوني هر مدار روشنايي نبايد بيش از 12 چراغ يا نقطه روشنايي را اگر دربيش از يك اتاق يا فضاي مشخص قرار گرفته باشند تغذيه كند همچنين تعداد چراغهاي مدار كه در يك اتاق يا فضاي مشخص نصب مي‌شوند تنها به جريان مجاز مدار محدود مي‌شود.

–         هر مدار پريز نبايد بيش از 12 پريز مربوط به مصارف عمومي را تغذيه كند.

–    در يك اتاق يا فضاي مشخص كليه پريزها بايد فقط از يك مدار تغذيه‌ كنند مگر اينكه فاصله مستقيم دو پريز وصل شده به دو مدار مختلف 5  متر يا بيشتر باشد.

–    پريزهاي بكار رفته در حمام بايد مجهز به هادي حفاظتي باشند مگر در مواردي كه از پريزهاي مخصوص مجهز به ترانسفورماتور ايمني استفاده شده باشد (كه در اين صورت اجراي هادي حفاظتي الزامي است و در محل پريز عايق‌بندي و رها شود)

–         چراغهاي نصب شده در محدوده دوش در حمام بايد داراي درجه حفاظت Ip44 يا بيشتر باشد.

 

سيستم پريزهاي تلفن و آنتن تلويزيون

1.     وجود پريز برق در مجاورت پريز تلويزيون حتماً لازم است.

2.     وجود پريز برق در كنار پريز تلفن توصيه مي‌شود ولي الزامي نمي‌باشد.

 

سيستم درب بازكن و زنگ اخبار

1.     حداقل سطح مقطع سيم تلفن، در بازكن، زنگ اخبار و زنگ احضار بايد m2 0.6 باشد.

2.  كابل‌هاي سيستم توزيع آنتن بايد از نوع هم محور (كواكسيال) با امپدانس مشخصه 75 اهم باشد و سطح مقطع آن با توجه به مشخصات سيستم و افت سيگنال آن انتخاب شود.

 

تابلوهاي برق و تابلو كنتور

–    درخصوص پمپ ذخيره آب و پمپ آب آتش‌نشاني لازم است براي هر كدام يك تغذيه مستقل در تابلو عمومي پيش‌بيني و به سمت تابلو قدرت و فرمان هدايت شود. 

–         براي تابلو مصارف عمومي و ساير تابلوها كليد FI در نظر گرفته شود.

–         ديماند درخواستي از شبكه و سايز كابل‌هاي ورودي به ساختمان و طبقات مشخص شود.

–         هر تابلو بايد به يك كليد اصلي جداكننده قابل قطع و وصل زير بار مجهز باشد.

–    در صورت منظور نمودن يك خط تغذيه جداگانه براي مدار زنگ اخبار و احضار لازم است به وسيله كليد مينياتوري يا فيوز فشنگي حداكثر 4 آمپر محافظت گردد.

 

آسانسور

–    روشنايي چاه آسانسور (نه چاهك) مطابق بند 15-2-3-3-8 مبحث 15 مقررات ملي ساختمان ضروري است كه لازم است نقشه آن ارائه گردد.

–         قدرت الكترو موتور آسانسور مشخص گردد.

–         در رايزر دياگرام‌ها  اندازه  لوله و مشخصات كابلها و سيم‌ها ذكر شود.ر

mabhass13.blogfa.com
اشتراک گذاری