امروز برابر است با :26 فروردین 1403

منبع تغذیه تثبیت شده 0_30 ولت با کنترل جریان 2mA

این یک منبع تغذیه با کیفیت بالاست با یک خروجی تثبیت شده متغییر که می تواند در هر مقداری بین صفر و سی ولت تنظیم شود. مدار همچنین از یک محدود کننده جریان خروجی الکترونیکی بهره می برد که به طور موثری جریان خروجی را از 2mA تا 3A کنترل می کند. این خصوصیات حضور این منبع تغذیه را در آزمایشگاه مجرب ها ضروری می سازد چرا که امکان محدود کردن جریان ماکزیممی که مدار تحت تست نیاز دارد را داراست وآن را بدون هیچ ترسی از این که آسیب ببیند تغذیه می کند همچنین یک نمایشگر بصری دارد که نشان می دهد محدود کننده جریان دارد کار می کند بنابر این در یک دید اجمالی می توانید بفهمید مدارتان دارد از حد ست شده تجاوز می کند یا خیر.

خصوصیات

_ اندازه کوچک ساخت آسان وعملکرد ساده

_ ولتاژ خروجی قابل تنظیم

_ محدود گر جریان خروجی با نمایشگر بصری

_ حفاظت کامل از وسیله در حال تغذیه در برابر اضافه بار وعملکرد بد

 

شرح مدار

در آغاز یک ترانس اصلی کاهنده با خروجی 24v و 3A وجود دارد که به دو پایه ورودیمدار یعنی پایه 1و2 وصل می شود کیفیت خروجی نهایی به کیفیت ترانس وابسته است ولتاژ ثانویه ترانس با پل دیودی متشکل از D1_D4 یکسو می شود ولتاژ AC گرفته شده از خروجی پل با فیلتر متشکل از خازن صافی C1 ومقاومت R1 صاف می شود مدار دارای خصوصیات منحصر به فردی است که آن را از دیگر منابع تغذیه این کلاس مجزا می کند به جای استفاده از یک چینش متغییر فیدبک برای کنترل ولتاژ خروجی مدار از یک تقویت کننده با بهره ثابت برای تولید ولتاز مرجع لازم برای کار کرد ثابت آن استفاده می کند ولتاژ مرجع در خروجی U1 تولید می شود مدار به صورت زیر کار می کند دیود D8 یک زنر 5.6 ولت است که اینجادر ضریب دمای صفر جریان اش کار می کند ولتاژ خروجی U1 به تدریج افزایش پیدا می کند تا D8 روشن شود وقتی این اتفاق افتاد مدار تثبیت می شود وولتاژ مرجع زنر 5.6 ولت روی مقاومت R5 ظاهر می شود جریانی که از ورودی noninverting آپ امپمی گذرد قابل صرف نظر کردن است. بنابر این همان جریانی که از R5 میگذرد از R6 هم میگذرد و از آنجا که دو مقاومت یک مقدار دارند (میتوانید دو مقاومت را در هنگام ساخت با اهم متر اندازه گیری کنید تا یک اندازه داشته باشند چون مقاومت ها به خاطر تلرانسشان با مقدار نامی خود متفاوت اند ) ولتاژ روی هر دوی آنها در حالت سری دقیقاَ دوبرابر ولتاژ هر یک از انها ست بنابر این ولتاژ ظاهر شده در خروجی آپ امپ (پایه6 از U1 )11.2ولت است دوبرابر ولتاژ مرجع زنر

مدار مجتمع U2 دارای یک عامل تقویت ثابت تقریباَ 3X است طبق فرمول ولتاژ مرجع 11.2 ولت را تقریباَ تا 33ولت افزایش می دهد

 

تریمر RV1 و مقاومت R10 برای محدود کردن تنظیم ولتاژ خروجی به کار رفته اندبنابر این آن می تواند تا 0 ولت کاهش یابد علی رغم هر میزان تلرانس از عناصر مدار یک خصوصیت دیگر مدار امکان ست کردن جریان خروجی ماکزیمم است که از منبع کشیده می شود به طور موثزی آن را از شکل یک منبع ولتاژ ثابت به یک منبع جریان ثابت تبدیل می کند برای ممکن شدن این مدار افت ولتاژ روی مقاومت R7 را مشخص می کند که با بار سری است آی سی U3 این کار را انجام می دهد (آشکار سازی) ورودی inverting U3 از طریق R21 در 0 ولت بایاس شده در همان زمان ورودی noninverting از همان آی سیمی تواند به وسیله P2 در هر ولتاژی تنظیم شود اجازه دهید که فرض کنیم برای ولتاژ خروجی در چندین ولت P2 تنظیم شده بنا بر این ورودی آی سی در یک ولت ست شده اگر بار افزایش یابد ولتاژ خروجی با بخش تقویت ولتاژ مدار ثابت می شود و حضور R7 سری با خروجی به خاطر اندازه کمش و به خاطر موقعیتش در خارج از حلقه فید بک کنترل ولتاژ مدار تاثیر غیر قابل محسوسی دارد وقتی بار ثابت می شود و ولتاژ خروجی تغییر نمی کند مدار پایدار است اگر بار افزایش یابد بنابر این افت ولتاژ روی R7 بزرگتر از یک ولت است IC3 مجبور به فعالیت می شود و مدار به حالت جریان ثابت تغییر می کند خروجی U3 به وسیله D2 به ورودی noninverting U2 متصل است U2 مسیول کنترل ولتاژ است و چون U3 به ورودی اش متصل است بعداَ می تواند وظیفه اش را نادیده بگیرد آنچه اتفاق می افتد این است که ولتاژ روی R7 کنترل می شود و مجاز به افزایش بیشتر از ولتاژ ست شده نیست در این مثال 1ولت

این باعث حفاظت جریان ثابت خروجی است و به قدری دقیق است که امکان ست شدن حد جریان تا 2mA را می دهد خازن C8 برای تثبیت مدار است.

Q3 برای را ه اندازی LED به کار رفته هر وقت که محدود کننده جریان فعال است به منظور فعال کردن یک نشانگر بصری برای فعالیت محدود کننده به منظور ممکن ساختن کنترل ولتاژ خروجی توسط U2 تا 0 ولت لازم است تا یک پایانه تغذیه منفی فراهم شود و این کار به وسیله مدار حوالی C2,C3 انجام می شود همین تغذیه منفی برای U3 به کار می رود از آنجا که U1 تحت شرایط ثابتی کار می کند با پایانه تغذیه مثبت رگوله نشده و زمین راه اندازی شود پایانه تغذیه منفی با یک مدار پمپ ولتاژ ساده که به وسیله R3,D7 تثبیت شده فراهم می شود به منظور جلوگیری از موقعیت غیر کنترل شده در هنگام خاموش شدن یک مدار حفاظت حوالی Q1 ساخته شده است .

bselectron.mihanblog.com
اشتراک گذاری