امروز برابر است با :30 تیر 1403

معرفی یک فاصله یاب جدید

شرکت برق توهوکو یک فاصله یاب جدید خطا برای خطوط انتقال طراحی کرده و در حال انجام آزمایشهای عملکرد آن است. این محل یاب خطا که Telescan  نامیده می شود، باعث افزایش دقت و کاهش هزینه های نصب می گردد. شرکت برق توهوکو برای تعیین اولیه محل خطا در خطوط انتقال به محض وقوع، محل یاب های خطا مجهز به سیستم پالس راداری، تشخیص اضافه ولتاژ و عملکرد امپدانسی را طراحی کرده است. سیستم های قدیمی با مشکلاتی روبرو هستند از جمله اینکه کاربرد آنها در خطوط انتقال چند ترمیناله با خطوط انشعابی دقت آنها را کم می کند، هزینه های نصب آنها بالاست و تنها در فواصل کوتاه از دقت کافی برخوردار هستند.مرکز تحقیقات و فن آوری این شرکت یک فاصله یاب جدیدمحل خطای خط انتقال را ابداع کرده است که در فواصل طولانی نیز از دقت مناسب برخوردار میباشد.
محل یاب خطای جدید Telescan “  “دارای ویژگی های زیر است :
1- از پالس های ساعتی سیستم موقعیت یاب جهانی ( GPS) استفاده کرده و با یک روش جدید پردازش شکل موج، فاصله تا محل خطا راتعیین می کند. بدین خاطر وسیله مزبور از دقت بالایی    ( حدود 100± متر) برخوردار است.
2- سیگنال های GPS  نیاز به خطوط ارتباطی سنکرون کننده را از بین برده و به Telescan قابلیت کاربرد در هر خط انتقالی را میدهد.
3- از سنسورهای نوری به منظور اجتناب از اضافه جریان ها استفاده می کند تا از تأثیر اغتشاشات الکترومغناطیسی بر مقادیر اندازه گیری شده بر امپدانس جلوگیری کند.
4- دارای حساسیت بالای آشکار سازی است و داده ها را با چنان سرعتی پردازش می کند که یک ایستگاه مادر مرکزی می تواند دو خط انتقال را که هر یک دارای 5 ترمینال هستند، اداره کند.
5- حجم کم ( ارتفاع : 162 mm و عمق : 300 mm ، پهنا :  430 mm ) ، وزن کم ( 10 کیلوگرم) و قیمت ارزان ( حدود نصف قیمت تجهیزاتی که در حال حاضر بکار می روند ) از دیگر خصوصیات این دستگاه می باشد. شرکت توهوکو در حال حاضر Telescanرا در سه خطkv 275 کیلو ولت و یک خط kv 154 کیلو ولت آزمایش می کند.
1-    تعیین محل خطا های واقعی
موج صاعقه سه بار موجب ایجاد خطا روی خطوط انتقال شده که شرکت برق توهوکو با وسیله جدید موفق به تعیین محل آن گردیده است دریک مورد خطا به فاصله 2/65 کیلومتر از     پستNishi- sendai  با خطای 300 – متر روی خط اصلی zao پیدا شد. دو خطای دیگر که روی خط  Kariha  درNiiagata  رخ دادند، به فاصله 7/20 کیلومتر ( با خطای صفر) و 3/13 کیلومتر (باخطای 100 متر) از پست Chuetsu  تعیین شدند. به این ترتیب توانایی Telescan در تعیین دقیق محل خطای خطوط انتقال در عمل به اثبات رسیده است.
2-    تحلیل دقت با استفاده از اضافه ولتاژ کلید زنی
در روی خط اصلی Mizusawa  که از وسط آن خطی به طرف پست Shin- Kugava منشعب می شود، یک فاصله یاب خطا قرار داده شده است که با استفاده از داده های حاصل از کلید زنی روزانه در پست      Shin- Kugava و از تحلیل دقیق آنها فاصله نقطه انشعاب تا محل دریافت اطلاعات تعیین می شود. انتظار می رفت که تعیین دقیق محل انشعاب بدلیل تغییرات زیاد در دامنه پیک ولتاژ کلید زنی و پیچیده بودن شکل موج آن با مشکلاتی مواجه شود، اما نتایج حاصله از دقت نسبتاً خوبی با تولرانس 400 + متر برخوردار بودند . با افزایش دامنه اضافه ولتاژ کلید زنی تا حدود 40 کیلو ولت، دقت اندازه گیری محل یاب نیز افزایش یافته و به حدود 100 + می رسد.
جهت افزایش دقت Telescan در آینده، آزمایشهای بیشتری در دست انجام می باشد.
 

 منبع :     بخش تحقیقات و فن آوری- شرکت برق توهوکو – ژاپن
آدرس : http://www.hepco.co.jp
اشتراک گذاری